Giao diện đầu tiên của các website lớn

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Quay trở lại quá khứ và xem giao diện của Google, Apple, BBC... lần đầu ra mắt như thế nào

KenhSinhVien.Net_website_00.jpg


1. Google.com (bắt đầu từ 1996) [Thực ra Google.com được đăng ký tên miền vào ngày 7 tháng 9 năm 1998, bắt đầu từ năm 1996 ( lúc đấy chỉ gọi là BackRub mà thôi )]

KenhSinhVien.Net_website_01.jpg

2. Yahoo.com (bắt đầu từ 1994)

KenhSinhVien.Net_website_02.jpg

3. Facebook.com (bắt đầu từ 2004 với tên thefacebook)

KenhSinhVien.Net_website_03.jpg

4. Twitter.com (bắt đầu từ 2006)

KenhSinhVien.Net_website_04.jpg

5. Myspace.com (bắt đầu từ 2003)

KenhSinhVien.Net_website_05.jpg

6. Youtube.com (bắt đầu từ 2005)

KenhSinhVien.Net_website_06.jpg

7. Wikipedia.org (bắt đầu từ 2001)

KenhSinhVien.Net_website_07.jpg

8.Msn.com (bắt đầu từ 1995)

KenhSinhVien.Net_website_08.jpg

9. Blogger.com (bắt đầu từ 1999)

KenhSinhVien.Net_website_09.jpg

10. Flickr.com (bắt đầu từ 2004)

KenhSinhVien.Net_website_10.jpg

11. Amazon.com (bắt đầu từ 1995)

KenhSinhVien.Net_website_11.jpg

12. Whitehouse.gov (bắt đầu từ 1994)

KenhSinhVien.Net_website_12.jpg

13. Craigslist.org (bắt đầu từ 1995)

KenhSinhVien.Net_website_13.jpg

14. Nytimes.com (bắt đầu từ 1995)

KenhSinhVien.Net_website_14.jpg

15. News.bbc.co.uk (bắt đầu từ 1997)

KenhSinhVien.Net_website_15.jpg

16. Dell.com (bắt đầu từ 1996)

KenhSinhVien.Net_website_16.jpg


17. Apple.com (bắt đầu từ 1987)


KenhSinhVien.Net_website_17.jpg

Hình chụp trang web từ năm 1996
 
Top