Giả định cách (Subjunctive)

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.714 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Giả định cách (Subjunctive)

  Hình thức ·Khác với Hiện tại đơn giản , Hiện tại giả định cách không cós ở ngôi thứ ba số ít.Đặc biệt, Hiện tại giả định cách củaTo Be là Be ở tất cả các ngôi. Ví dụ :

  -The king lives here (Đức vua sống ở đây) (Hiện tại đơn giản )---> Long live the king ! (Đức vua vạn tuế!) (Hiện tại giả định cách )

  -It is requested that all shareholders be present

  (Yêu cầu tất cả các cổ đông đều phải có mặt)

  ·Quá khứ giả định cách có hình thức giống nh*ư Quá khứ đơn giản .Đặc biệt, Quá khứgiả định cách của To Be là Were ở tất cả các ngôi.

  Ví dụ :

  -If only hewere good at English ! (Giá mà anh ta giỏi tiếng Anh!)

  -I wish Iwere a little bit taller (Tôi *ước gì mình cao thêm một tí)

  -He talks as if heknew everything in the world (Hắn nói chuyện nh* thể hắn biết mọi sự trên đời vậy)

  Công dụng

  ·Thể hiện *ớc muốn hoặc hy vọng.

  Ví dụ :

  -Heaven help us! (Lạy trời phù hộ chúng ta!)

  -God save the king ! (Lạy chúa phù hộ đức vua!)

  ·Sau cấu trúc It is important / necessary / essential that ... hoặc các động từ Ask , Demand , Insist , Require , Suggest , Propose .

  Ví dụ :

  -It is important that he pay on time (Điều quan trọng là anh ta phải chi trả đúng hạn)

  -He demands that he be told everything (Anh ta yêu cầu được nghe kể lại mọi chuyện)

  ·Quá khứgiả định cáchđược dùng sau If , If only(thể hiện*ớc muốn), As if / As though .

  Ví dụ :

  -If Ihad much money, I would make a round-the-world tour

  (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới)

  -If only Iknew her phone number ! (Giá mà tôi biết số điện thoại của cô ấy!)

  -He shouted and jumped up and down as though hewere crazy
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP