Gần 2.000 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Sài Gòn

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
231
Ngày 8/8, ĐH Sài Gòn công bố điểm trúng tuyển và 160 chỉ tiêu NV2 cho các ngành thuộc hệ đại học và dành tới 1.750 chỉ tiêu NV2 hệ cao đẳng.


Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm và các đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm. Riêng đó các ngành Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2. Môn năng khiếu của các ngành Sư phạm Âm nhạc, Âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật được nhân hệ số 2.
Những thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 của hệ ĐH và CĐ đều lấy từ kết quả thi đại học. Trong đó những thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 đại học vẫn có cơ hội được đăng ký thêm vào hệ cao đẳng. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/8 đến 10/9 (nhận theo đường bưu điện).
Dưới đây là chi tiết điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2 cho cả hệ đại học và cao đẳng.
Hệ Đại học:
Ngành học Mã ngành Khối Điểm xét NV2 Công nghệ thông tin 101 A 15 Khoa học môi rường 201 A/B 14,5/16,5 Kế toán 401 A/D1 16,5/17 Quản trị kinh doanh 402 A/D1 16,5/17,5 Tài chính - Ngân hàng 403 A/ D1 18/18,5 Luật 503 A/ C/ D1 15/17/16 Việt Nam học 601 C/ D1 17/15,5 Thư viện thông tin 602 C/ D1 15/15 Tiếng Anh (TM-DL) 701 D1 15,5 Âm nhạc 801 N 28 Sư phạm toán học 111 A 16,5 Sư phạm vật lý 112 A 16,0 Sư phạm hóa học 211 A 18,0 Sư phạm sinh học 311 B 16,0 Sư phạm ngữ văn 611 C 17,5 Sư phạm lịch sử 612 C 18,5 Sư phạm địa lý 613 A/ C 16,5/18 Giáo dục chính trị 614 C/ D1 15/15 Sư phạm tiếng Anh 711 D1 17,5 Sư phạm âm nhạc 811 N 31 Sư phạm mỹ thuật 812 H 26 Giáo dục tiểu học 911 A/ D1 14/14,5 Giáo dục mầm non 912 M 17,5 Quản lý giáo dục 913 A/ C/ D1 14/15,5/14 Ở hệ đại học trường xét 160 chỉ tiêu NV2 cho các ngành: Thư viện Thông tin (40 chỉ tiêu): 15,5 điểm (khối C và D); Giáo dục chính trị (20 chỉ tiêu): 15,5 điểm (khối C); Luật (100 chỉ tiêu): 15,5 (khối A); 16,5 điểm (khối D1). Hệ cao đẳng: Điểm trúng tuyển NV1 và NV2 của ngành Giáo dục mầm non tương ứng là 14,5 và 15. Điểm trúng tuyển NV1 và NV2 hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được trường công bố vào ngày 15/9.
Ngành học Mã ngành Khối Chỉ tiêu NV2 CĐ Công nghệ thông tin C65 A 100 CĐ Kế toán C66 A, D1 250 CĐ Quản trị kinh doanh C67 A, D1 150 CĐ Khoa học môi trường C68 A, B 120 CĐ Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) C69 C, D1 120 CĐ Quản trị Văn phòng C70 C, D1 100 CĐ Thư ký Văn phòng C71 C, D1 50 CĐ Tiếng Anh (TM-DL) C72 D1 100 CĐ Thư viện - Thông tin C73 C, D1 50 CĐ Lưu trữ học C74 C,D1 50 CĐ Sư phạm Toán học C85 A 60 CĐ Sư phạm Vật lý C86 A 40 CĐ Sư phạm Hóa học C87 A 40 CĐ SP Kỹ thuật Công nghiệp C89 A 30 CĐ Sư phạm Sinh học C90 B 40 CĐ Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp C91 B 30 CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình C92 B 30 CĐ Sư phạm Ngữ văn C93 C 60 CĐ Sư phạm Lịch sử C94 C 40 CĐ Sư phạm Địa lý C95 A, C 40 CĐ Sư phạm Tiếng Anh C97 D1 50 CĐ GD Tiểu học C98 A, D1 200
Hải Duyên
 
Top