Fun và funny

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Fun thường là danh từ không đếm được, nó đứng sau IS và những động từ nối khác và có thể dùng để chỉ rằng người hay vật nào thật là thú vị, vui vẻ…
Funny là tính từ có nghĩa là buồn cười.

Hãy so sánh:
The party was fun, wasn’t it? Bữa tiệc vui, phải không?
Canoeing can be a lot of fun. Đi ca nô có thể rất vui.
Why are you wearing that funny hat? Tại sao bạn đội chiếc mũ buồn cười đó.
Lưu ý rằng funny có nghĩa khác nữa là “ kỳ lạ, đặc biệt”
Ví dụ: Celia’s got a funny way of talking. Celia có lối nói kỳ lạ”
Trong tiếng Mỹ thân mật, fun thường được dùng như tính từ.
Ví dụ: That was a real fun party. Đó là một bữa tiệc thực sự vui.
 
Top