Exclamation in English(câu cảm thán)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.472
Câu cảm thán (exclamator sentence): là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với HOW, WHAT, SO, SUCH.
+ Câu cảm thán với “WHAT “theo những cấu trúc như sau:
WHAT a/ an adj danh từ đếm được

What a lazy student!
What an interesting novel!
( Cậu học trò lười quá !)
( Quyển tiểu thuyết hay quá !0
Ghi chú: đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và lúc đó cấu trúc câu sẽ là:
WHAT adj danh từ đếm được số nhiều
What tight shoes are!
What beautiful flowers are!

Giầy chật quá ! . Bông hoa đẹp quá !
Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:

WHAT adj danh từ không đếm được
What beautiful weather !
( Thời tiết đẹp quá ! )
Đối với cấu trúc vừa kể, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc với “What “ sẽ là:
What a/ an adj noun S V
What lazy students!
What a good picture they saw!

e1: ( Tôi đã xem một phim hay quá )
( Chúng nó là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu )

+ Câu cảm thán với “ HOW” có cấu trúc như sau:
HOW adjective/ adverb S V
How cold (adj) it is!
How interesting (adj) this film is!
How well (adv) she sings!
 
Top