E-Learning - Đặc điểm và lợi ích

OrchisNT

Thành viên mới
Tham gia
17/7/2013
Bài viết
1
Đặc điểm của E-learning
E-learning là một loại hình đào tạo năng động. Nội dung thông tin mang tính thời đại, thực tế, không phải là những thông tin cũ hoặc “những thông tin ít phổ biến”. Các chuyên gia về mạng trực tuyến, các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, các phương pháp tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp nhanh chóng và đơn giản.
e-Learning là hoạt động thực tế. Bạn học những kiến thức mình cần vào thời điểm nào bạn cần.
E-learning là loại hình đào tạo mà học viên là chủ đạo. Người tham gia vào loại hình đào tạo E-learning tự kiểm soát tốc độ học, công cụ học tập, địa điểm học cũng như khối lượng kiến thức mà họ muốn thu nhận, họ được tự mình quyết định cách thức thu nhận kiến thức, kĩ năng và khả năng phù hợp với phong cách học của chính mình.
E-learning là một loại hình đào tạo mang tính cá nhân. Mỗi học viên của chương trình đào tạo E-learning lựa chọn các hoạt động từ danh mục cơ hội học tập cá nhân liên quan trực tiếp nhất tới kiến thức nền tảng, nhiệm vụ và công việc của mình tại thời điểm đó.
E-learning là loại hình đào tạo tổng quát. E-learning cung cấp các hoạt động đào tạo từ rất nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tất cả các chủ đề có thể nghĩ ra được, cho phép học viên lựa chọn dạng thức hoặc phương pháp học tập hoặc nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tùy ý.
E-learning là loại hình đào tạo hiệu quả. E-learning cho phép học viên tương tác với công cụ học tập để có thể ghi nhớ được tối đa khối lượng kiến thức đã học được.
E-learning là loại hình đào tạo tiết kiệm thời gian. E-learning cho phép học viên có thể học với tốc độ hiệu quả nhanh nhất có thể. Loại hình đào tạo E-learning tự học giúp cho học viên ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thông qua tính tương tác của nó, cho phép học viên tăng tốc độ học thông qua các công cụ học tập mà họ đã quen thuộc và tiếp nhận những công cụ học tập mà họ ít sử dụng nhất.
Sơ đồ bên dưới cho biết mối quan hệ giữa 3 thách thức đối với E-learning và 3 giải pháp phổ biến nhất

Không có thời gian tham gia
đào tạo

Không biết nên tham gia
khóa học nào

Các khóa đào tạo không phải là
ưu tiên


Phân tích nhu cầu

Bỏ qua việc phỏng đoán và công việc bận rộn sang một bên để xác định được khóa đào tạo phù hợp cho mình.

Chỉ xác định những khóa học cần thiết.

Xác định rõ các khóa đào tạo có thể giải quyết những vấn đề thiết thực trong công việc như thế nào


Các kế hoạch học tập cho cá nhân

Giới thiệu với học viên các khóa đào tạo vừa đúng lúc và phù hợp

Chỉ cung cấp những chủ đề đào tạo cần thiết.

Gắn các khóa đào cụ thể với những cơ hội hoặc thách thức hiện tại trong công việc.


Phương pháp học tập kết hợp

Các nhân viên sẽ dành thời gian cho các khóa đào tạo khi phương pháp đào tạo phù hợp với phương pháp học tập của họ và nội dung học tập.

Cung cấp các khóa đào tạo theo hình thức phù hợp.

Tăng sự tương thích của các khóa đào tạo bằng cách khớp phương pháp đào tạo với phương pháp học tập.

Phát triển các khóa đào tạo trở thành một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động
Những năm về trước, các công cụ như email và Internet không phải là một bộ phận trong lực lượng lao động. Ngày nay, khi mất mạng, server hay mất điện, tất cả các hoạt động sẽ bị đình trệ. Hầu hết giới tri thức làm việc tại các công sở hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ này để có thể làm việc hiệu quả.
Đối với các chuyên gia đào tạo, khái niệm “Đào tạo trực tuyến” gắn liền với việc truy cập Internet và email có tầm quan trọng rất lớn.
Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, nếu các nhân viên không thường xuyên nâng cao kỹ năng của mình thì các kỹ năng của chính họ và tựu chung lại là kỹ năng của toàn công ty, tổ chức đó sẽ trở nên lạc hậu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hiệu quả của chính công ty, tổ chức đó trong thị trường. Vì vậy, chúng tôi tin một cuộc cách mạng về đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ và các khách hàng sẽ đòi hỏi các công ty phải cung cấp những khóa đào tạo phù hợp, dành riêng cho họ dựa vào nhu cầu hiện tại và phải điều chỉnh các khóa học đó theo phương pháp học tập của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu này, có người đã nói “Vấn đề không phải là có hàng ngàn khóa học mà khóa học nào phù hợp với công việc của tôi hiện nay.”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top