Doujinshi Doraemon ( Raw Part II)

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
-black-hair-comic-doraemon-genderswap-glasses-monochrome-nobi-nobita-nobi-tamako-school-uniform-serafuku-short-hair-torinoesa-translatio-532b44ac32b04.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short--532b44ac79189.jpg

-black-hair-comic-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobisuke-n-532b44ac7936e.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-hair-tea-532b44ac79562.jpg

-black-hair-comic-doraemon-doraemon-character-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-hair-tea-532b44ac79b1d.jpg

-black-hair-comic-doraemon-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-nobi-tamako-school-uniform-serafuku-torinoesa-translation-532b44ac7a125.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-doraemon-character-gakuran-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-unif-532b44ac79f39.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short--532b44ac7a319.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-gouda-takeshi-honekawa-suneo-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-532b44ac7a8e4.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafu-532b44ac7aac3.jpg

-black-hair-comic-doraemon-genderswap-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobisuke-nobi-nobita-nobi-tamako-school-uniform-serafuk-532b44ac7acbd.jpg

-black-hair-comic-doraemon-genderswap-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-hair-torinoesa-tra-532b44ac7aea0.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafu-532b44ac7b09d.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafu-532b44ac7b27a.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-hair-tor-532b44ac7b46e.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-genderswap-long-hair-monochrome-nobi-nobita-short-hair-torinoesa-translation-request--532b44ac7b83b.jpg

( To be continued .. )
Xem tiếp Doraemon Doujinshi phần 3 tại đây :
http://kenhsinhvien.vn/topic/doujinshi-doraemon-raw-part-3.363446/
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top