Doujinshi Doraemon ( Raw Part I)

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Đây là bản truyện Doujinshi Doraemon (Raw) , nếu mọi người không thích thì bấm quay lại . Cảm ơn các bạn theo dõi :KSV@03::KSV@03:.
-black-hair-blood-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-ha-532b44ac2a0b6.jpg


-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short--532b44ac2a2a3.jpg

-black-hair-braid-comic-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-long-hair-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobi-532b44ac2a65e.jpg

-black-hair-braid-comic-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-long-hair-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-532b44ac2aa26.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-532b44ac2afec.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-genderswap-monochrome-nobi-nobita-school-swimsuit-short-hair-swimsuit-torinoesa-translatio-532b44ac2b3c9.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-genderswap-glasses-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-short-h-532b44ac2b5ba.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-532b44ac2b7ce.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-u-532b44ac2b9b9.jpg

-black-hair-comic-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-unifor-532b44ac2bba8.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-un-532b44ac3118a.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-532b44ac315da.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-n-532b44ac319b1.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-n-532b44ac31dc1.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-n-532b44ac3236e.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-nobita-school-uniform-serafuku-532b44ac32549.jpg

-black-hair-comic-dekisugi-hidetoshi-doraemon-gakuran-genderswap-glasses-gouda-takeshi-honekawa-suneo-minamoto-shizuka-monochrome-nobi-n-532b44ac32917.jpg

( To be continued ....)
Xem tiếp phần 2 tại đây :
http://kenhsinhvien.vn/topic/doujinshi-doraemon-raw-part-ii.363445/
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
emyeuconan Đây chỉ là bản Raw ( tiếng Nhật ) , chị ạ ^^ , còn bản Tiếng Việt thì ngày nào đó em sẽ đăng :D, vì bản Tiếng của Doujinshi chưa có :D
 

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
emyeuconan Tại vì chủ đề này nó không cho đăng hình ảnh nhiều ( quá tải ) nên em đổi sang bên chương mới cho nó tiện hơn ^^
 
Top