1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó

  Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó

  Trong một câu tiếng Anh có 2 mệnh đề, nếu mệnh đề thứ hai có dùng đến đại từ nhân xưng thì ở mệnh đề đầu phải có một danh từ để đại từ đó đại diện. Danh từ đi trước, giới thiệu đại từ phải tương đương với đại từ đó về giống và số.
  Incorrect:
  Henry was denied admission to graduate school because they did not believe that he could handle the work load.
  (Đại từ they không có danh từ nào đi trước nó để nó làm đại diện. "graduate school" là một đơn vị số ít nên không thể được đại diện bởi they.)

  Correct:
  1. The members of the admissions committee denied Henry admission to graduate school because they did not believe that he could handle the work load.

  2. Henry was denied admission to graduate school because the members of the admissions committee did not believe that he could handle the work load.

  Incorrect:
  George dislikes politics because he believes that they are corrupt.
  George không thích chính trị bởi vì anh cho rằng họ tham nhũng. Đại từ they cũng không có danh từ tương ứng đi trước. Politics là một danh từ số ít nên không thể được đại diện bởi they

  Correct:
  1. George dislikes politicians because he believes that they are corrupt. (các chính khách)
  2. George dislikes politics because he believes that politicians are corrupt.

  Ngược lại với việc thiếu danh từ đi trước đại từ, nếu có quá nhiều (từ hai trở lên) danh từ cùng tương ứng với một đại từ thì cũng sẽ gây nhầm lẫn. Xem ví dụ sau:
  Incorrect 1:
  Mr. Brown told Mr. Adams that he would have to work all night in order to finish the report.
  (Không rõ đại từ he đại diện cho Mr. Brown hay Mr. Adams)

  Correct 1:
  1. According to Mr. Brown, Mr. Adams will have to work all night in order to finish the report.
  2. Mr. Brown said that, in order to finish the report, Mr. Adams would have to work all night.

  Incorrect 2:
  Janet visited her friend every day while she was on vacation.
  (Không rõ đại từ she đại diện cho Janet hay her friend)

  Correct 2:
  While Janet was on vacation, she visited her friend every day.
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Đi trước đại Diễn đàn Date
MẸO ĐI GIÀY KHÔNG BỊ ƯỚT VÀO MÙA MƯA CỰC ĐƠN GIẢN Tư Vấn & Chuyện Trò 19:53 ngày Thứ hai
TOP 5 MẪU BALO NỮ ĐI HỌC HOT NHẤT 2020 Tư Vấn & Chuyện Trò 23:01 ngày Thứ bảy
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI Vườn thơ 3/8/2020
Từ vựng tiếng Nhật bạn cần biết khi đi Tàu Tiếng Nhật 31/7/2020
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI Vườn thơ 20/7/2020
Mất đi cặp trung vệ thép, TPHCM sẽ ra sao trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? Thể thao 16/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP