1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG tham khảo

  Đây là tài liệu đề cương môn học "mô hình tài chính công " của giảng viên :

  1. TS. Nguyễn Hồng Thắng
  2. PGS, TS. Sử Đình Thành
  Nguồn :sưu tầm
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...
Chủ đề liên quan - ĐỀ CƯƠNG MÔN Diễn đàn Date
Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng - Đường lối 17/9/2015
Sinh Tóm tắt kiến thức môn Sinh học lớp 12 Phổ thông 20/8/2015
Hóa Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2 Phổ thông 10/8/2015
Sử Đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 Phổ thông 7/8/2015
Đề cương ôn tập môn Cơ sở văn hóa Đại cương 5/8/2015
Sử ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ-KÌ THÌ QUỐC GIA Phổ thông 12/6/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP