Đây là bà tám

Tấm này đi.
c60bfb2b6073dcc6422e3147c835837b.jpg
 
Mấy ngày không vào mà tập đoàn đã bám bụi rồi :3 Lao công đâu? Sao không dọn dẹp? Muốn bị trừ lương à =))
 
Quay lại
Top