Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Vì thấy mọi người có vẽ lúng túng trong việc dùng đảo ngữ trong tiếng anh, nên mình mạn phép viết những gì mình học được về đảo ngữ cho mọi người tham khảo, đúng sai gì xin các bạn góp ý nhé .

Các trường hợp dùng đảo ngữ đều để nhấn mạnh câu.
1. Nhấn mạnh tính từ:
Trong TA có thể đảo tính từ, cụm tính ngữ làm C(bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S(chủ ngữ).
Ví dụ:
The probem is difficult.
Difficult is the problem.

The flies are on the book.
On the book are the flies.
Note: ở đây cụm “on the book” mình xem là “cụm tính ngữ”, cái này mình sẽ có 1 bài khác bàn về vấn đề này khi có điều kiện.

2. Nhấn mạnh động từ.
Trong TA có thể nhấn mạnh động từ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn bằng cách thêm trợ động từ “to do” ở dạng tương ứng.
Ví dụ:
I stayed at home yesterday.
I did stay at home yesterday.

3.Nhấn mạnh trạng từ.
Trong TA có thể nhấn mạnh 1 số trạng từ, cụm từ, mẹnh đề phụ làm trạng ngữ bằng cách đảo chúng ra đầu câu, đồng thời phải đảo động từ ra trước chủ ngữ như câu nghi vấn.
+ only by/only after/only when…
You can pass the exam once you study harder: bạn có thể vượt qua kỳ thi một khi bạn học tập cố gắng hơn.
Only by/only when/only once studying harder can you pass the exam.(1)
Note:
(1)là trường hợp giản lược chủ ngữ và hay được dùng nhất, viết đầy đủ phải là.
Only by/only when/only once you study harder can you pass the exam.(2)
Phải bảo đảm thì của câu cho chính xác, trường hợp muốn xác định rõ thì thì phải chuyển về cách (2)
+ never
He hasn’t ever been to China.
He has never been to China.
Never has he been to China.
+ not only
They bought not only the house but also the car.
Not only did they buy the house but also the car.
+ not untill
Not…untill: mãi…mới.
I didn’t wake up untill 8 am today: Mãi đến 8 h sáng tôi mới tỉnh dậy.
Not untill 8 am today did I wake up.(3)
I didn’n know him until I start to study English: Mãi đến khi học tiếng anh tôi mới biết anh ấy.
Not untill I started to study English did I know him.(4)
Note: not untill vừa có thể đóng vai trò là giới từ (3), vừa có thể đóng vai trò làm liên từ phụ thuộc (4)
+ hardly và no sooner.
I stopped as soon as I saw her.(5) Tôi dừng lại ngay khi thấy cô ấy.
I hardly had seen her when I stopped.(6)
I no sooner had seen her then I stopped.(7)
Hardly had I seen her when I stopped.
No sooner had I seen her then I stopped.
Note: “as soon as” là liên từ phụ thuộc chỉ hai hành động nối tiếp nên dùng thì “quá khứ đơn”.
(6), (7) nghĩa như nhau: chỉ rằng 2 hành động xảy ra gần như là cùng lúc nhưng hành động “thấy” xảy ra trước, hành động “dừng lại xảy ra sau”. Liên từ phụ thuộc “when” dùng khi có “hardly”, còn “then” dùng khi có “no sooner”.
Hardly, barely, scarely tương đương nhau.
+ under no circumstances: trong truờng hợp nào cũng không.
You shouldn’t go out late under any circumstances.
Under no circumstances should you go out late. Trong bất cứ trường họp nào bạn cũng không được về trể.
Note: để ý thấy rằng: “not…any” tương đương với “no”
 
Top