Danh từ của động từ

Trong chuyên mục 'Tiếng Pháp' đăng bởi linhhang89, 2/8/2010. — 7.296 Lượt xem

 1. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Danh từ của động từ

  động từ - danh từ - giống - nghĩa

  abandonner abandon m bỏ, từ bỏ
  accepter acceptation f chấp nhận
  accompagner accompagnement m đi cùng
  accorder accord hợp, đồng ý
  accrocher accrochement m mắc vào
  accroitre accroissement m tăng
  accueillir accueil m hái
  acheter achat m mua, tậu
  achever achévement m hình thành
  acquérir acquisition f mua, tậu
  adapteradaptation f thích ứng
  adopter adoptation f nhận con nuôi
  adorer adoration f tôn thờ
  adoucir adoucisement m làm dịu
  adresser adresse f gửi
  affaiblir affaiblisement m làm yếu đi
  affecter affectation f tác động
  affronter affronterment m đương đầu
  affrimer affimation f khẳng định
  agister agitation f lay động
  aider aide f giúp đỡ
  améliore amélioration f cải thiện
  annoncer annonciation f thông báo
  annoncer annonce m thông báo
  apparai^tre apparition f hiện ra
  appeler appellation f gọi
   


  iceman350, rabbit_angel, bin_bin1472585 bạn khác thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP