1. lethuthuyxhnv

  lethuthuyxhnv Thành viên mới

  Danh mục các bài tiểu luận, đồ án, luận văn có trên : http://chiasetailieu.vn, mời các bạn vào tham

  Danh mục các bài tiểu luận, đồ án, luận văn có trên: http://chiasetailieu.vn/
  mời các bạn vào tham khảo


  374
  Đề án môn học: : Nguồn gốc,bản chất của lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường  373
  Tiểu luận: Vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường của ngân sách nhà nước‘  371
  Tiểu luận: Nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  370
  tiểu luận: Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội ở nước ta. Thực trạng và một số giải pháp cơ bản  349
  Đề án môn học: Mô hình công nghiệp hoá ở Việt Nam  348
  Tiểu luận: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay  347
  tiểu luận: Lý luận của chủ nghĩa Mác Lê nin về KTTT và vận dụng ở Việt Nam  346
  Tiểu luận: Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa  343
  Tiểu luận: Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế  342
  Đề án: lợi nhuận và động lực thúc đẩy kinh tế thị trường  338
  Đề án: Khủng hoảng tài chính tiền tệ Chấu Á-Giải pháp ngăn ngừa ảnh hưởng tới nước ta  336
  Tiểu luận: VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM  332
  Tiểu luận: Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta  330
  Tiểu luận: vai trò của chế độ tiền lương trong quá trình tạo động lực cho người lao động  328
  đề tài: Bảo hiểm xã hội cho người lao động  326
  Đề án môn học: Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Hoa Kỳ  324
  Đồ án TN: Thiết kế mẫu mã sản phẩm - Một giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng  323
  Tiểu luận: HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 –2005 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  320
  ĐỀ TÀI: Phân tích mặt chất và mặt lượng của giá trị thặng dư. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu vấn đề này đối với nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.  319
  Tiểu luận: MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ  516
  Tiểu luận: VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM  514
  Chuyên đề Văn hóa Trung Quốc - Ấn Độ - Cổ Trung Đại  512
  Tiểu luận: PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HOÁ Ở NƯỚC TA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ  511
  Đề tài: Tục ăn chay trong tháng Ramadan của người Chăm ở tỉnh An Giang  508
  ĐỀ TÀI : HỆ SINH THÁI CỬA SÔNG ( NƯỚC LỢ)  507
  Báo cáo thực tế: Tham quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam  505
  Tiểu luận: Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21 - Thực trạng và triển vọng  504
  Báo cáo thực tế: Khảo sát tình hình KT – XH hành lang kinh tế quốc lộ 18, tập trung vào tỉnh Quảng Ninh, một trong ba đỉnh của tam giác kinh tế ( Hà Nội – Hải Pḥòng – Quảng Ninh)  501
  BÀI THU HOẠCH VỀ BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM  499
  Báo cáo thực tế: Bảo tàng lịch sử Việt Nam  497
  ĐỀ TÀI: Những vấn đề pháp lý cơ bản mà Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đặt ra  494
  ĐỀ TÀI: CÔNG NGHIỆP HOÁ HIIỆN ĐẠI HOÁ  492
  Luận văn TN: Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay  486
  Tiểu luận: CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC  483
  Đề án môn học: " Giải pháp nâng cao hiệu quả công cụ điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam  481
  Đề án tài chính tiền tệ: Hướng tới tự do hoá lãi suất  478
  Đề tài: Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập  476
  đề tài: Một số vấn đề về chiến lược xúc tiến bán sản phẩm nước giải khát pepsi- IBC trên thị trường Hà Nội  473
  BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ NỘI  472
  Tiểu luận: Ngân hàng Thương Mại- chức năng và mối quan hệ với Ngân hàng TW 0


  Hãy truy cập: http://chiasetailieu.vn/ để xem chi tiết
   


  cgitst, splendidphanbmtlongson thích điều này.


 2. longson

  longson Thành viên mới

  Tham gia:
  6/10/2011
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  đại học nông lâm tp hcm
  thank you so much
   
  thuyan2310 thích điều này.
 3. duongqt

  duongqt Thành viên mới

  Tham gia:
  11/2/2012
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  4
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  uhm!hi hi...!
   
  thuyan2310 thích điều này.
 4. tailieuoha.vn

  tailieuoha.vn Thành viên mới

  Tham gia:
  12/11/2012
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP