Đại từ hỗ tương : each other , one another

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Đại từ hỗ tương
Reciprocal Pronouns

I. Hình thức

Each other: nhau
One another: nhau
Chú ý : đại từ tương hỗ không bao giờ thay đổi (invariable)


II. Cách dùng

1. Đại từ tương hỗ chỉ dùng làm bổ túc từ (object) trong một mệnh đề mà chủ từ và động từ bao giờ cũng ở số nhiều

2. “ each other “ áp dụng cho hai người
Ex: A and B love each other

3. “ one another “ áp dụng cho ba người trở lên
Ex:
Jessu Christ said : “ Love one another “
Jesus nói : “ chúng con hãy thương yêu nhau “
Dùng “ one another “ vì đây là tình bác ái , tình yêu rộng lớn giữa huynh đệ với nhau , chứ không phải là tình yêu vị kỷ, riêng lẻ giữa hai người
Chú ý : đôi khi “ each other “ cũng áp dụng cho ba người; nhưng “ one another “ thì tuyệt đối không thể áp dụng cho hai người

4. Đại từ hỗ tương cũng có thể đặt theo sở hữu cách
Ex :
They often shared each other’s meal
Họ thường chia sẻ bữa ăn cho nhau


III. Vị trí của đại từ hỗ tương

1. Đại từ hỗ tương đặt liền sau động từ
2. Khi có giới từ theo sau động từ, đại từ hỗ tương đặt liền sau giới từ đó
Ex :
They looked at one another with surprise
They don’t want to live with each other


Phụ chú :
1. Đừng nhầm lẫn đại từ hỗ tương với bất định từ : one , the other , another vì đại từ hỗ tương không bao giờ rời nhau
2. Hãy phân biệt đại từ hỗ tương với đại từ phản thân
Ex:
They look at each other ( họ nhìn nhau )
They look at themselves in mirror (họ tự nhìn mình trong gương _ soi gương )
Bài tập : each other , one another 1.Ann and Mary gave to……………….. many gifts at Xmas
2.Good Christians ought to love…………………..
3.The two girls are flighting with………………………..
4.Men must help…………………
5.Peter and his girlfriend always think of………………..
6.Parents and children should help……………………….
7.Two dogs and two cats look for………………………
8.The three friends wrote to ………………….
9.Two boys hurt……………..
10.Good friends think of ……………….when they are away
 

candy hoang

Thành viên mới
Tham gia
12/10/2011
Bài viết
4
Cảm ơn anh rất rất nhiều, em rất thích những kiến thức tiếng anh này, mong anh sẽ up nhiều bài hơn nữa ^^
 
Top