1. kieu.gdvn

  kieu.gdvn Thành viên mới

  ĐÀ NẴNG- LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN SAU 2 THÁNG

  -----Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam-----
  Chi nhánh Đà Nẵng
  THÔNG BÁO KHAI GIẢNG
  LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  (CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG- chứng chỉ có giá trị Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)
  I. THỜI GIAN KHAI GIẢNG : 26/08/2017
  II. HỌC PHÍ: có 2 lớp:
  - Lớp 2.200.000 ( chứng chỉ do Trường Cao đẳng Văn Lang cấp)
  - Lớp 3.000.000 ( chứng chỉ do Học viện Tài chính cấp)
  III. ĐỊA ĐIỂM HỌC:
  02 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
  IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
  Chương trình đào tạo: gồm 10 chuyên đề theo Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trên cả nước.
  PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
  Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
  Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước( NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng NSNN.
  Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước.
  Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
  Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
  PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
  Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
  Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và không sử dụng kinh phí NSNN.
  Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
  Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
  Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.
  ---Chứng chỉ tốt nghiệp: Sau khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG do Bộ Tài chính phát hành.
  -------- Để đăng kí khóa học và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
  - Hotline: 0974.868.630
  - Mail: kieutt@giaoducvietnam.edu.vn
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP