Condition sentence

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.314 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Condition sentence

  -Câu điều kiện là câu có 2 mệnh đề :mệnh đề chính và mệnh đề phụ(mệnh đề điều kiện,mẹnh đề If)
  -Có 4 loại câu ĐK nhưng chỉ có 3 loại chính.Câu điều kiện loại ko ít khi gặp vì nó diẽn tả 1 sự thật hiển nhiên ,1 chân lý luôn đúng
  1.Câu đk loại 1:diễn tả 1 khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai(ĐT ở mệnh đề chính:chia ở thì tương lai thường,ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì hiện tại thường )
  Form :+ S+SHALL/WILL+Ving +IF+S+V(s,es)
  ?:WILL/SHALL+S+V+IF_clause?
  Eg :_if it rains,we'll stay at home
  _will you come if it dosen't rain ?
  (Note:Can có thể thay cho "will/shall" để chỉ khả năng
  Eg:if i have free time ,I can help you
  2.Câu ĐK laọi 2 :dùng diễn tả 1 khả năng ko thực hiện được ở hiện tai.Trong đó :ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì QKĐ,ĐT ở mệnh đề chính chia ở điều kiện thường(would,could,should)
  Form : S+WOULD/SHOULD/COULD +V_infinitive +IF +S +V_ed
  Eg:If I had money,I would buy that jackket
  _NOTE:"TO BE" trong câu ĐK loại 2 chỉ có 1 hình thức duy nhất :"were" cho tất cả các ngôi
  Eg :If I were you,I would buy that shirt
  3.Câu ĐK loại 3,:dùng để diễn tả 1 khả năng ko được thực hiện ở quá khự.Trong đó :ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì QKHT.ĐT ở mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành(would,should,could+have+Vpp)
  Form: S+WOULD/SHOULD/COULD+HAVE+Vpp+IF+S+HAD+Vpp
  Eg: If It hadn't rained ,we could have gone camping
  (we couldn't go camping because it rained )
  1 số lưu ý:đôi khi ta không thể tìm thấy mệnh đề if trong câu
  Eg:Were they to receive that letter, they would be happy
  (câu điều kiện loại 2 đảo ngữ)
  cấu trúc were+chủ ngữ+to(infinitive),.....
  câu điều kiện loại 3
  Eg:but for/without their help,i wouldn 't have succeeded
  (điều kiện ẩn)
   


  nho thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP