CONAN chap 774 [Tiếng Việt]

Download link Vol 74

Detective Conan - Vol 74 - Chap 10 - File 774: Trang sách không thể lật


KenhSinhVien.Net.74.10.00.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.01.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.02.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.03.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.04.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.05.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.06.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.07.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.08.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.09.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.10.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.11.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.12.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.13.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.14.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.15.jpg


KenhSinhVien.Net.74.10.16.jpg


Do có một số trục trặc kĩ thuật nên chap này up hơi muộn 1 chút. Mọi người thông cảm nhé :">

Nhân tiện, các bạn quan tâm hãy xem qua topix dưới luôn nhé:
Thông báo tuyển editor và translator nhóm dịch K.S.V Rocketeam®
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top