CONAN chap 756 [Tiếng Việt]

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Download link Vol 73

Detective Conan - Vol 73 - Chap 04 - File 756: Xác chết kinh dị


KenhSinhVien.Net.73.04.jpg

KenhSinhVien.Net.73.04.00.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.01.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.02.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.03.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.04.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.05.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.06.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.07.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.08.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.09.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.10.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.11.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.12.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.13.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.14.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.15.jpg


KenhSinhVien.Net.73.04.16.jpg


K.S.V ROCKE[T]EAM's:
Dịch: gongtengxiyi_1412, trangpham1990
Hiệu chỉnh: trangpham1990

Tranh & điền chữ : Newsun
Đã hoàn thành vào 18h18' ngày 18/11.
Vì đang mùa thi giữa kỳ nên lần này ra chậm 2 ngày lận ^^!
Luôn dõi theo và ủng hộ Conan nhé các cậu :x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top