Chuyển danh bạ từ iPhone cũ sang mới

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để chuyển danh bạ từ iPhone cũ sang máy mới.

Phương pháp 1: Sử dụng iCloud

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-1-Version-5.jpg

1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) của iPhone cũ với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) thường hiển thị trên màn hình chính.
Cả hai iPhone phải được kết nối với mạng Wi-Fi. Để kết nối, bạn chạm vào Wi-Fi ở gần phía trên trình đơn Settings, đẩy thanh trượt Wi-Fi sang vị trí "On" (màu xanh lá), và chọn một mạng trong danh sách ngay bên dưới "Choose a network..." (Chọn một mạng…).
Nhập mật khẩu khi được yêu cầu.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-2-Version-6.jpg

2. Chạm vào Apple ID

Đó là phần ở phía trên trình đơn chứa tên của bạn và ảnh (nếu đã được thêm vào).
Nếu chưa đăng nhập, bạn chạm vào Sign in to (Your Device) (Đăng nhập vào (Thiết bị của bạn)), nhập Apple ID và mật khẩu rồi chọn Sign In (Đăng nhập).
Nếu sử dụng phiên bản iOS cũ, bạn không cần thực hiện bước này.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-3-Version-6.jpg

3.Chạm vào iCloud trong phần thứ hai của trình đơn.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-4-Version-6.jpg

4. Đẩy thanh trượt "Contacts" (Danh bạ) sang vị trí "On" (Bật)

Thanh trượt ở phía trên phần "APPS USING ICLOUD" (Ứng dụng sử dụng iCloud) và sẽ chuyển sang màu xanh lá.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-5-Version-6.jpg

5. Kéo xuống và chạm vào iCloud Backup (Sao lưu iCloud) ở gần bên dưới phần "APPS USING ICLOUD".

Nếu thanh trượt chưa có màu xanh lá, bạn đẩy "iCloud Backup" sang vị trí "On".

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-6-Version-4.jpg

6. Chạm vào Back Up Now (Sao lưu ngay)

Thao tác này sẽ sao lưu danh bạ của iPhone cũ vào iCloud.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-7-Version-4.jpg.webp

7. Mở ứng dụng Settings của iPhone mới với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) và thường hiển thị trên màn hình chính.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-8-Version-4.jpg

8. Chạm vào Apple ID

Đó là phần ở phía trên trình đơn chứa tên của bạn và ảnh (nếu đã được thêm vào).
Nếu chưa đăng nhập, bạn chạm vào Sign in to (Your Device) (Đăng nhập vào (Thiết bị của bạn)), nhập Apple ID và mật khẩu rồi chọn Sign In (Đăng nhập).
Nếu sử dụng phiên bản iOS cũ, bạn không cần thực hiện bước này.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-9-Version-4.jpg

9. Chạm vào iCloud trong phần thứ hai của trình đơn.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-10-Version-2.jpg

10. Đẩy thanh trượt "Contacts" (Danh bạ) sang vị trí "On" (Bật) ở gần phía trên phần "APPS USING ICLOUD" (Ứng dụng sử dụng iCloud).

aid2948866-v4-728px-Turn-Off-Vibrate-on-iPhone-Step-6.jpg

11. Ấn nút Home

Đó là nút tròn ở mặt trước của iPhone, bên dưới màn hình.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-12-Version-2.jpg

12. Mở Danh bạ

Đó là ứng dụng màu xám với bóng hình người màu xám và các thẻ màu bên mép phải.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-13-Version-2.jpg

13. Vuốt xuống bên dưới màn hình và chạm giữ

Từ phần giữa của màn hình, bạn vuốt xuống bên dưới một cách chậm rãi và giữ đến khi thấy biểu tượng "refresh" (làm mới) xoay vòng phía trên danh sách tên, sau đó bỏ tay ra. Bây giờ, danh bạ từ iPhone cũ đã hiển thị trên iPhone mới.

Phương pháp 2: Sử dụng sao lưu iTunes

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-14-Version-2.jpg

1. Mở iTunes trên máy tính

Bạn có thể chuyển danh bạ từ iPhone cũ sang mới bằng việc sử dụng iTunes hoặc iCloud. Bạn nên dùng iTunes vì quy trình thực hiện nhanh hơn việc chuyển dữ liệu bằng sao lưu iCloud.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-15-Version-2.jpg

2. Kết nối iPhone cũ với máy tính bằng USB

Bạn sẽ thấy thông tin hiển thị ở hàng nút phía trên cửa sổ iTunes.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-16-Version-2.jpg

3. Chọn iPhone của bạn trong iTunes

Thao tác này sẽ mở trang Summary.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-17-Version-2.jpg

4. Chọn "This computer" (Máy tính này) và nhấp vào "Back Up Now" (Sao lưu ngay)

Thao tác này sẽ tạo sao lưu của iPhone cũ và lưu vào máy tính của bạn. Việc tạo sao lưu sẽ mất vài phút để hoàn tất.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-18.jpg

5. Bắt đầu quy trình cài đặt trên iPhone mới của bạn

Sau khi việc sao lưu hoàn tất, bạn có thể bắt đầu cài đặt iPhone mới. Bật điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn Setup Assistant (Phụ tá Cài đặt) để cài đặt thiết bị mới. Bạn nhớ đăng nhập bằng Apple ID được sử dụng trên iPhone cũ.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-19-Version-2.jpg

6. Chọn "Backup from iTunes" (Sao lưu từ iTunes) khi được hỏi bạn có muốn khôi phục sao lưu hay không

Bạn sẽ được yêu cầu kết nối iPhone mới với máy tính để tải sao lưu từ iTunes.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-20-Version-2.jpg

7. Chờ tải sao lưu

Việc này sẽ mất vài phút vì dữ liệu được sao chép từ máy tính sang iPhone mới. Sau khi việc khôi phục sao lưu hoàn tất, iPhone mới của bạn sẽ có toàn bộ danh bạ từ máy cũ.

Phương pháp 3: Chia sẻ danh bạ với người khác

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-21-Version-2.jpg

1. Mở ứng dụng Contacts (Danh bạ) trên iPhone của bạn

Bạn cũng có thể mở ứng dụng Phone (Điện thoại) và chọn thẻ "Contacts".

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-22-Version-2.jpg

2. Chạm vào số liên lạc mà bạn muốn gửi cho ai đó

Bạn có thể gửi thông tin liên lạc cho bất kỳ số liên lạc nào trong danh sách.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-23-Version-2.jpg

3. Chạm vào Share Contact (Chia sẻ Danh bạ) để mở trình đơn "Share" (Chia sẻ).

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-24-Version-2.jpg

4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn dùng để chia sẻ

Thao tác này sẽ mở ứng dụng với tập tin danh bạ được đính kèm. Bạn có thể gửi thông tin liên lạc bằng ứng dụng Messages (Tin nhắn), Mail và ứng dụng nhắn tin khác.

aid2948866-v4-728px-Transfer-Contacts-from-iPhone-to-iPhone-Step-25-Version-2.jpg

5. Nhập tên của người mà bạn muốn chia sẻ thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc của bạn sẽ được gửi đến người nhận theo định dạng VCF. Nếu người nhận mở tin nhắn trên iPhone, việc chạm vào tập tin VCF sẽ tải thông tin liên lạc đó vào Danh bạ của họ.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top