Chứng nhận iso 140000

hoangvu1901

Thành viên mới
Tham gia
25/3/2015
Bài viết
0
ách thức để được cấp chứng nhận ISO 14000:2005 ?

Các công ty lớn ngày càng quan tâm đến các vấn đề xã hội đặc biệt là môi trường.Dịch vụ chứng nhận iso VIETPAT xin chia sẻ một sô cách thức để được cấp chứng nhận ISO 14000:2005


Tổ chức muốn được cấp chuẩn ISO 14000 phải được thực hiện qua tiến trình gồm có 4 giai đoạn như sau:

GIAI ĐOẠN 1. LẬP KẾ HOẠCH

Bước 1: Cam kết của lãnh đạo.(quyết tâm của lảnh đạo)

Bước 2: Thành lập ban chỉ đạo.(trưởng, phó bộ phận)

Bước 3: Chọn tư vấn bên ngoài nếu thấy cần thiết.

Bước 4: Đánh giá thực trạng.

Bước 5: Đào tạo nhân viên.

Bước 6: Lập kế hoạch thực hiện.

GIAI ĐOẠN 2. BIÊN SOẠN VÀ PHỔ BIẾN CÁC TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bước 1: Biên soạn tài liệu.

Bước 2: Phố biến tài liệu trong tổ chức.

GIAI ĐOẠN 3. THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Bước 1: Công bố áp dụng.
Bước 2: Đánh giá nội bộ.
Bước 3: Đánh giá trước chứng nhận.

GIAI ĐOẠN 4: CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bước 1: Lựa chọn đơn vị đánh giá.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ tổ chức.

Bước 3: Đánh giá chính thức.

Bước 4: Quyết định chứng nhận.

Bước 5: Giám sát, cải tiến sau chứng nhận và đánh giá lại.

Một sô dịch vụ của công ty chúng tôi: Chứng nhận iso 9001, công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

Nguồn : http://www.vietpat.org/2015/05/tu-van-iso-14000.html
 
Top