Cho ở ghép phòng máy lạnh Q3 TPHCM 600K/ tháng

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho một nam sinh viên ĐH công lập ở ghép với 2 nam SV ĐH Kiến trúc trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet (tiền net 50.000đ/ tháng).
Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng

Điều kiện: Nam SV ĐH công lập, ít đồ, không nấu nướng, người đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ

LH: 462/30 CMT8, Q3

ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 3 nam sinh viên ĐH công lập ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet (tiền net 50.000đ/ tháng).
Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng mỗi người

Điều kiện: Nam SV ĐH công lập, ít đồ, không nấu nướng, người đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ

LH: 462/30 CMT8, Q3

ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 
Hiệu chỉnh:

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cần 2 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá mỗi người là 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet (tiền net 50.000đ/ tháng).

Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng mỗi người

Điều kiện: người đàng hoàng ít đồ, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ

LH: 462/30 CMT8, Q3

ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 2 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá mỗi người là 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng).

Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng mỗi người

Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ

LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 1 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng). Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng
Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ.
Chỉ nhận người có việc làm ổn định hoặc sinh viên ĐH công lập. Không nhận lao động phổ thông ở ghép.
LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 1 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng). Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng
Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ.
Chỉ nhận người có việc làm ổn định hoặc sinh viên ĐH công lập. Không nhận lao động phổ thông ở ghép.
LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cần 2 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá mỗi người là 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng).

Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng mỗi người

Tiền cọc mỗi người: 600.000 VND ( khi đi trả lại tiển cọc)

Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ

LH: 462/30 CMT8, P11, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 1 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng). Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng

Tiền cọci: 600.000 VND ( khi đi trả lại tiển cọc)

Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ.
Chỉ nhận người có việc làm ổn định hoặc sinh viên ĐH công lập. Không nhận lao động phổ thông ở ghép.

LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 1 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Net cáp quang, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng). Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng

Tiền cọci: 600.000 VND ( khi đi trả lại tiển cọc)


Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ.
Chỉ nhận người có việc làm ổn định hoặc sinh viên ĐH công lập. Không nhận lao động phổ thông ở ghép.

LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 

saigonthaygiao

Thành viên mới
Tham gia
8/9/2014
Bài viết
0
Cho 1 nam ở ghép trên gác lửng ngang 4m, dài 5m ở số 462/30 đường Cách Mạng Tháng 8, Q3 gần chợ Hòa Hưng với giá 600.000 VND/ tháng bao điện nước. Gác lửng có sẵn ti vi, tủ lạnh, máy lạnh và internet. Cáp quang wifi, tốc độ mạnh. (tiền net 50.000đ/ tháng). Tổng cộng: 650.000 đ/ tháng

Tiền cọci: 600.000 VND ( khi đi trả lại tiển cọc)


Điều kiện: người đàng hoàng, ít đồ, không nấu nướng, không nhậu nhẹt, giấy tờ đầy đủ.
Chỉ nhận người có việc làm ổn định hoặc sinh viên ĐH công lập. Không nhận lao động phổ thông ở ghép.

LH: 462/30 CMT8, Q3. ĐT: 090 393 2424 gặp thầy Dũng
 
Top