chia động từ want sao cho đúng?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
Động từ to want được xếp vào nhóm non-action verbs, cách dùng phổ biến là không chia ở thì tiếp diễn. Tuy nhiên có 1 số động từ trong nhóm có thể vừa là action verbs vừa là non-action verbs nên sẽ vẫn thấy trường hợp được chia ở tiếp diễn. Ngoài ra cũng có khi người ta dùng như 1 phá cách để nhấn mạnh điều jì đó
wink.gif


Tham khảo:

Flora is looking out the window.
I am thinking about my upcoming speech.
We are having a party this weekend.
I'll be seeing Sue this evening.
The boy was delighted with his new bike because he
had been wanting one for a long time.


All the best
smile.gif
 
Top