Câu Tường Thuật

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.576
Mình thấy là cấu trúc về câu tường thuật cũng rất hay thường gặp ,mà công thức lại đa dạng .Nên mình đề nghị post tất cả những gì liên quan đến nó lên topic này và cả bài tập nữa để cùng trao đổi học tập .
Mà bắt đầu phải là những điều cơ bản nhất để những ai mới học tiếng Anh cũng có thể hiểu được .
Mình xin bắt đầu trước nhé:
Câu tường thuật (còn gọi là câu gián tiếp ) là câu tường thuật lại lời nói của người khác .Khi làm câu tường thuật sẽ có những thay đổi chung như sau:
1) Thay đổi về người :
Ngôi thứ nhất thì đổi thành người nói
(ngôi thứ nhất là các chữ mà khi bạn dịch ra tiếng Việt có chữ "tôi,chúng tôi") ex: my (của tôi) ,us (chúng tôi )....
Ngôi thứ hai đổi thành người nghe
Ngôi thứ hai là các chữ khi dịch ra tiếng Việt có chữ :"bạn,các bạn ":ex:your (của bạn ),you (bạn).....
2) Thay đổi về thì:
Nếu động từ tường thuật ở quá khứ thì bên trong ngoặc phải giảm thì
Nguyên tắc giảm thì :
+ Lấy động từ gần chủ từ nhất giảm xuống một cột
ex:
he goes out -> he went out (go giảm xuống cột 2 thành went)
he will go -> he would go ( will đứng gần chủ từ nhất nên chọn nó giảm xuống 1 cột thành would ,không chọn go để giảm vì nó đứng xa chủ từ hơn will )
+ nếu giảm xong thành cột 3 thì phải thêm had trước nó :
ex:
he went home -> he had gone (lấy went giảm xuống 1 cột thành gone , là cột 3 nên thêm had trước gone
* Các trường hợp không giảm thì :
+ nếu hết cột để giảm thì không giảm nữa

ex:
he would go -> he would go (would không còn cột để giảm nên giữ nguyên)
+ một sự thật luôn luôn đúng:
ex:
my teacher said "the Sun rises in the East "
--> my teacher said that the Sun rises in the East (mặt trời mọc hướng đông là một chân lý nên giữ nguyên thì)
+ Câu quá khứ mà có năm xác định
ex:
he said "I was born in 1980"
-> he said he was born in 1980 (giữ nguyên thì)
+ đông từ trong câu là quá khứ giả định ,hoặc câu điều kiện loại 2
ex:
he said " if you were a millionaire,...."
-> he said to me that if I were a millionaire,.....(không giảm thì)
he said "I would rather you went home"
-> he said he would rather I went home (went ở trên là quá khứ giả định nên không giảm thì)
3)Thay đổi về thời gian
Nếu động từ từong thuật ở quá khứ thì câu từong thuật phải có sự thay đổi về thời gian ,cụ thể như sau:
Now -> then
Today -> that day
Tomorrow -> the next day /the following day
Yesterday -> the day before/ the previous day
Last night -> the night before
Last + thời gian -> thời gian + before
Ago -> before
4) Những thay đổi về nơi chốn :
This -> that
These -> those
Here -> there
 
Top