Câu trực tiếp và câu gián tiếp

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.897 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Câu trực tiếp và câu gián tiếp

  Câu trực tiếp và câu gián tiếp

  Trong câu trực tiếp thông tin đi từ người thứ nhất đến thẳng người thứ hai (người thứ nhất nói trực tiếp với người thứ hai).
  He said "I bought a new motorbike for myself yesterday".
  Trong câu gián tiếp thông tin đi từ người thứ nhất qua người thứ hai đến với người thứ ba. Khi đó câu có biến đổi về mặt ngữ pháp.
  He said he had bought a new motorbike for himself the day before.
  Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:
  1. Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
  2. Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.
  3. Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.

  Bảng đổi động từ
  Direct speech
  Indirect speech
  Simple present
  Present progressive
  Present perfect (Progressive)
  Simple past
  Will/Shall
  Can/May

  Simple past
  Past progressive
  Past perfect (Progressive)
  Past perfect
  Would/ Should
  Could/ Might  Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian
  Today
  Yesterday
  The day before yesterday
  Tomorrow
  The day after tomorrow
  Next + Time
  Last + Time
  Time + ago
  This, these
  Here, Overhere

  That day
  The day before
  Two days before
  The next/ the following day
  In two days' time
  The following + Time
  The previous + Time
  Time + before
  That, those
  There, Overthere


  Nếu lời nói và hành động xảy ra cùng ngày thì không cần phải đổi thời gian.
  At breakfast this morning he said "I will be busy today".
  At breakfast this morning he said he would be busy today.

  Các suy luận logic về mặt thời gian tất nhiên là cần thiết khi lời nói được thuật lại sau đó một hoặc hai ngày.
  (On Monday) He said " I'll be leaving on Wednesday "
  (On Tuesday) He said he would be leaving tomorrow.
  (On Wednesday) He said he would be leaving today.
   


  ducdangminhhang1992 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP