1. hoccadoiluon

  hoccadoiluon Thành viên KSV

  Câu đảo ngữ trong tiếng anh, Cách làm bài tập câu đảo ngữ Inversion

  Trong video sẽ chia sẻ đến các bạn đang ôn thi tiếng anh thpt quốc gia sắp tới, trong video chia sẻ đến các bạn lý thuyết ngữ pháp cấu trúc cách dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh ngoài ra trong video còn kèm bài tập câu đảo ngữ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức.
  1. Đảo ngữ với NO và NOT
  2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..
  3. Đảo ngữ với ONLY
  4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
  5. No sooner………. than…..
  6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…
  7. Đảo ngữ với SO
  8. So + adjective + be + N + clause
  9. Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V
  10. Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V
  11. Đảo ngữ với câu điều kiện
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP