1. duonghakt68

  duonghakt68 Thành viên mới

  Cách trình bày một báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị

  QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY

  NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP


  1. Nội dung chuyên đề

  Nội dung chuyên đề thực tập phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic và đầy đủ sao cho cả những người đọc tổng quát cũng có thể hiểu được chủ đề trình bày. Ngôn từ phải dùng chính xác và thống nhất.

  2. Cấu trúc chuyên đề

  Một chuyên đề tốt nghiệp gồm các phần sau (theo thứ tự)

  Bìa ngoài

  Bìa trong

  Lời cảm ơn

  Danh sách các chữ viết tắt, hình minh họa, danh sách bảng biểu, sơ đồ …

  Mục lục

  Các phần chính của chuyên đề như sau:

  -------------------------------------------------

  Phần thứ nhất

  MỞ ĐẦU


  Giới thiệu ngắn gọn về lý do thực hiện đề tài, cơ sở luận chứng, mục tiêu nghiên cứu. “Mở đầu” bao gồm (2 trang)

  1.1. Đặt vấn đề

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu

  Phần thứ hai

  TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU


  - Viết ngắn gọn, trực tiếp, đơn giản, rõ ràng (18-22 trang)

  - Không sao chép của tác giả khác, các thông tin trích dẫn đều phải chỉ rõ nguồn gốc.

  2.1. Cơ sở lý luận

  2.2. Cơ sở thực tiễn  Phần thứ ba

  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  Mô tả được những vấn đề cơ bản của việc tiếp cận nghiên cứu, từ số liệu của đơn vị phải làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của đơn vị, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng ở phần 4 (22-25 trang)

  3.1. Đối tượng nghiên cứu

  3.2. Phạm vi nghiên cứu

  3.3. Đặc điểm tình hình chung của doanh nghiệp

  3.3.1. lịch sử hình thành và phát triển

  3.3.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp

  3.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý

  3.3.4. Tổ chức công tác kế toán

  3.3.5. Khái quát tình hình lao động

  3.3.6. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh

  3.3.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn

  3.3.8. Những thuận lợi và hạn chế

  3.4. Nội dung nghiên cứu

  3.5. Phương pháp nghiên cứu

  Phần thứ tư

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


  Trình bày các kết quả nghiên cứu của tác giả, phân tích số liệu nghiên cứu, đưa ra các nhận xét. Từ nhận xét đúc rút thành các kết luận. So sánh kết quả của mình với các tác giả khác (nếu có). Cách viết tương tự như gợi ý phần tổng quan tài liệu, tránh dẫn dắt dài dòng. (từ 30-40 trang)

  4.1. Thực trạng về ……………( phần này rất quan trọng, bằng số liệu, hệ thống chứng từ sổ sách, tác giả mô tả cụ thể về thực trạng vấn đề nghiên cứu của đơn vị)

  4.2. Nhận xét đánh giá thực trạng……

  4.2.1. Ưu điểm

  4.2.2. Hạn chế

  4.3. Giải pháp góp phần hoàn thiện công tác………


  Phần thứ năm

  KẾT LUẬN


  Phần này viết ngắn gọn, trả lời đúng mục đích đề ra. Chỉ kết luận những vấn đề, nội dung tác giả nghiên cứu. Không có lời bình luận. Kiến nghị ngắn gọn, ưu tiên những vắn đề cấp bách và khả thi.

  ------------------------------------------------
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP