Nguyên lí thống kê: Phân tích phương sai

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung tài liệu:
Chỉ trình bày phân tích phương sai một yếu tố trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau.
1.Mục tiêu :

· So sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể ) dựa trên trung bình mẫu

· Thông qua kiểm định giả thiết để kết luận sự bằng nhau của trung bình trên.

2.Công dụng :

Trong nghiên cứu: Là công cụ để xem xét ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân này đến một yếu tố kết quả kia.

Ví dụ :

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đi làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên.

Nếu : Thời gian làm thêm là dữ liệu định tính

Kết quả học tập là dữ liệu định lượng

ð Sử dụng phân tích phương sai .

9.1Phân tích phương sai một yếu tố.

-Phân tích ảnh hưởng một yếu tố nguyên nhân (định tính) đến kết quả (định lượng) đang nghiên cứu.

9.1.1Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau:

Trường hợp :

Dựa trên những mẫu ngẫu nhiên độc lập gồm :n1,n2,….,nk quan sát từ k tổng thể khác nhau có phân phối chuẩn.

Mục đích : So sánh trung bình của k tổng thể có phương sai bằng nhau.
 

Đính kèm

  • PTPS.docx
    22,9 KB · Lượt xem: 263
×
Quay lại
Top