Cách thành lập tính từ kép

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 3.726 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Cách thành lập tính từ kép

  1. N/Adj/Adv+V-ing:
  a/ N+V-ing+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ của danh từ trong tính từ kép)
  Eg:A country which grows rice
  --> A rice-growing country
  b/ Adj+V-ng+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ, động từ là liking verb và tính từ là bổ sung từ chủ ngữ)
  Eg: A boy who looks intelligent
  --> An intelligent-looking boy
  c/ Adv+V-ing+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ, động từ là nội động từ chỉ hành động, trạng từ giúp nghĩa cho động từ)
  Eg: Vehicles that move fast
  --> fast-moving vehicles
  2. N/Adj/Adv+V-ed/V3
  a/ N+V-ed/V3+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ của động từ bị động, danh từ trong tính từ kép là tác nhân)
  Eg: A mountain that is covered with snow
  --> A snow-covered mountain
  b/ Adj+V-ed/V3+N (dt được giúp nghĩa là chủ ngữ cho đt bị động, tính từ là bổ sung từ chủ ngữ trong câu bị động này)
  Eg: Houses that are painted blue
  --> Blue-painted houses
  c/ Adv+V-ed/V3+N (dt được giúp nghĩa là chủ ngữ của động từ bị động, trạng từ giúp nghĩa cho đt bị động này)
  Eg: A writer who is known well
  --> A well-known writer
  (còn tiếp)
  3. N/Adj+imitation V-ed (N+ed)
  N+ed còn được gọi là imitation past participle (quá khứ phân từ giả hiệu). Nó không mang ý niệm bị động mà chỉ nói lên sự sở hữu vật thể biểu thị bởi danh từ đó.
  Eg: nosed: có mũi; faced:có mặt,...
  A person who has a nose that looks like a hook.
  --> a hook-nosed person4. Adj+adj+N
  Eg: a red-hot piece of iron
  5. N+Adj+N
  Eg: a snow-white dress
  6. Adj+N+N
  Nếu danh từ là số đếm nhiều hơn một, danh từ theo sau vẫn luôn luôn ở số ít.
  Eg: A house that has four storeys.
  --> a four-storey house
   


  Huyen Nguyen 7duysatthu thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP