Cách loại bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 8.971 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Cách loại bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ

  Đối với những mệnh đề phụ bắt buộc người ta có thể (không bắt buộc) loại bỏ đại từ quan hệ và động từ to be (cùng với các trợ động từ của nó) trong một số trường hợp sau:
  • Trước một mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ ở thời bị động.
   This is the value of X (which was) obtained from the areas under the normal curve.
  • Trước một mệnh đề phụ mà sau nó là một ngữ giới từ.
   The beaker (that is) on the counter contains a solution.
  • Trước một cấu trúc động từ ở thể tiếp diễn.
   The girl (who is) running down the street might be in trouble.
  • Ngoài ra trong một số trường hợp khi đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ bắt buộc gắn liền với chủ ngữ đứng trước nó và mệnh đề phụ ấy diễn đạt qui luật của sự kiện, người ta có thể bỏ đại từ quan hệ và động từ chính để thay vào đó bằng một Verb-ing.
   The travelers taking (who take) this bus on a daily basis buy their ticket in booking.
  • Trong những mệnh đề phụ không bắt buộc người ta cũng có thể loại bỏ đại từ quan hệ và động từ to be khi nó đứng trước một ngữ danh từ. Tuy nhiên phần ngữ danh từ còn lại vẫn phải đứng giữa 2 dấu phẩy.
   Mr Jackson, (who is) a professor, is traveling in the Mideast this year.
  • Một trường hợp khác rất phổ biến là loại bỏ đại từ quan hệ và động từ chính, thay vào đó bằng một Verb-ing khi mệnh đề phụ này bổ nghĩa cho một tân ngữ.
   The president made a speech for the famous man visiting (who visited) him.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP