Cách loại bỏ đại từ q.uan hệ trong mệnh đề phụ

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Đối với những mệnh đề phụ bắt buộc người ta có thể (không bắt buộc) loại bỏ đại từ q.uan hệ và động từ to be (cùng với các trợ động từ của nó) trong một số trường hợp sau:
 • Trước một mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ ở thời bị động.
  This is the value of X (which was) obtained from the areas under the normal curve.
 • Trước một mệnh đề phụ mà sau nó là một ngữ giới từ.
  The beaker (that is) on the counter contains a solution.
 • Trước một cấu trúc động từ ở thể tiếp diễn.
  The girl (who is) running down the street might be in trouble.
 • Ngoài ra trong một số trường hợp khi đại từ q.uan hệ trong mệnh đề phụ bắt buộc gắn liền với chủ ngữ đứng trước nó và mệnh đề phụ ấy diễn đạt qui luật của sự kiện, người ta có thể bỏ đại từ q.uan hệ và động từ chính để thay vào đó bằng một Verb-ing.
  The travelers taking (who take) this bus on a daily basis buy their ticket in booking.
 • Trong những mệnh đề phụ không bắt buộc người ta cũng có thể loại bỏ đại từ q.uan hệ và động từ to be khi nó đứng trước một ngữ danh từ. Tuy nhiên phần ngữ danh từ còn lại vẫn phải đứng giữa 2 dấu phẩy.
  Mr Jackson, (who is) a professor, is traveling in the Mideast this year.
 • Một trường hợp khác rất phổ biến là loại bỏ đại từ q.uan hệ và động từ chính, thay vào đó bằng một Verb-ing khi mệnh đề phụ này bổ nghĩa cho một tân ngữ.
  The president made a speech for the famous man visiting (who visited) him.
 
Top