Cách dùng mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ)

navy tiin

Thành viên mới
Tham gia
29/6/2012
Bài viết
34
Định nghĩa:
- Mệnh đề tính từ (hay còn gọi là mệnh đề quan hệ) là một mệnh đề thực hiện cộng việc của một tính từ trong câu, bổ sung ý nghĩa hoặc định phẩm cho danh từ trong câu.
- Mệnh đề tính từ được bắt đầu bằng một đại từ liên hệ nên nó còn được gọi là mệnh đề liên hệ (relative clauses)
Cấu trúc:
- Cấu trúc cơ bản của mệnh đề tính từ:
Wh-words + V (+ O)
Ví dụ:
The girl who is singing is my lover.
(Cô gái đang hát là người yêu của tôi.)
Did you hear what I said?
(Anh có nghe tôi nói gì không?)
My office, which is on the second floor, is very small.
(Văn phòng của tôi rất nhỏ, nó nằm ở lầu hai.)
Jane works for the company that makes shoes.
(Jane làm việc cho công ty sản xuất giày.)
The book which is on the table is mine.
(Quyển sách đang ở trên bàn là của tôi.)

Xem các loại mệnh đề quan hệ và cách dùng:
Tính chất giới hạn của mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ giới hạn
Mệnh đề quan hệ không giới hạn
Mệnh đề quan hệ rút gọn
...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top