Cách dùng Although và in spite of/despite

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Sau although chúng ta dùng cấu trúc: chủ ngữ+ động từ
ex:Although it rained alot, we enjoyed our holiday
I didn't get a job although I had all the necessary qualification

Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng ta dùng though thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi
ex:I didn't get a job though I had all the necessary qualification

Sau in spite of/despite chúng ta dùng một danh từ hay một đại từ(this/that/what)
ex:In spite of what I said yesterday, I still love me
(cho dù hôm qua anh có nói gì đi nữa,thì anh vẫn yêu em)
Despite tương đưong với in spite of
ex:she isn't well but despite this she go to work
(cô ấy không được khỏe mặc dù vậy cô ấy vẫn đi làm)
Bạn có thể nói:in the spite of the fact(that) và despite the fact(that)

Bây giờ chúng ta so sánh ALTHOUGH VÀ IN SPITE OF nhé
although the traffic was bad,we arived on time(mặc dù giao thông rất tệ, chúng tôi vẫn đến đúng giờ)
in spite of the traffic,we arived on time( bất chấp vấn đề giao thông, chúng tôi vẫn đến đúng giờ)
Mình hi vọng những lưu ý nhỏ này sẽ mang lại lợi ích cho các bạn
smilie_goodjob.gif
 
Top