Cách để Kiểm tra iPhone bị đánh cắp

Ánh Minh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
1.322
wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra liệu iPhone cũ mà bạn mua có phải hàng ăn cắp hay không qua việc kiểm tra mã IMEI và MEID đã đăng ký trực tuyến. Lưu ý: những phương pháp dưới đây sẽ chỉ áp dụng được nếu chủ cũ của iPhone đã báo cáo điện thoại bị thất lạc hoặc mất cắp, nếu iPhone chưa được báo cáo thì không còn cách dựa trên kỹ thuật nào có thể xác định vấn đề này.

Phần 1: Tìm số IMEI và MEID

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-1-Version-2.jpg

1. Mở phần Settings Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png (Cài đặt) trên iPhone. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình khung xám với bánh răng bên trong.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-2-Version-2.jpg

2. Cuộn xuống và nhấn vào Tiêu đề ảnh Iphonesettingsgeneralicon.png General (Chung). Tùy chọn này nằm gần đầu trang Settings.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-3-Version-2.jpg

3. Nhấn vào tùy chọn About (Thông tin) ở đầu trang General. Danh sách thông tin của iPhone sẽ hiện ra.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-4-Version-2.jpg

4. Cuộn xuống đến phần "IMEI". Tiêu đề "IMEI" nằm gần cuối trang About.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-5-Version-2.jpg

5. Xem số IMEI và MEID của iPhone

Số ở bên phải tiêu đề "IMEI" là số IMEI của iPhone, còn số nằm bên phải tiêu đề "MEID" (cách "IMEI" vài tiêu đề về phía dưới) là số MEID.

Phần 2: Sử dụng IMEI Pro

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-6-Version-3.jpg

1. Mở IMEI Pro

Truy cập http://imeipro.info/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Website này đóng vai trò như công cụ kiểm tra danh sách đen quốc tế của iPhone bị thất lạc hoặc mất cắp được báo cáo.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-7-Version-3.jpg

2. Nhập số IMEI

Nhập số IMEI của iPhone vào trường văn bản nằm giữa trang.
Bạn không thể kiểm tra số MEID của iPhone trên trang này.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-8-Version-3.jpg

3. Tích vào ô "I'm not a robot" (Tôi không phải là người máy). Tùy chọn này nằm bên dưới trường văn bản.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-9-Version-3.jpg

4. Nhấp vào nút CHECK (Kiểm tra) nằm bên phải trường văn bản

Số IMEI của bạn sẽ được tra cứu trong danh sách đen iPhone bị mất/đánh cắp.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-10-Version-3.jpg

5. Cuộn xuống đến tiêu đề "Blacklist status" (Tình trạng danh sách đen). Tùy chọn này nằm cuối danh sách thông tin của IMEI.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-11-Version-2.jpg

6. Xem đánh giá danh sách đen

Nếu bạn thấy chữ "CLEAN" (Sạch) ở đây nghĩa là iPhone này không nằm trong bảng đăng ký iPhone bị mất/đánh cắp toàn cầu.
Bất kỳ từ nào khác hiện ra bên phải tiêu đề "Blacklist status" đồng nghĩa với việc iPhone của bạn đã được báo cáo bị thất lạc hoặc mất cắp.

Phần 3: Sử dụng Swappa

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-14.jpg

1. Mở Swappa

Truy cập https://swappa.com/esn bằng trình duyệt web trên máy tính. Swappa là trang thương mại duy trì một danh sách đen điện thoại đã được báo cáo mất cắp.
Bạn có thể thực hiện 10 lần kiểm tra miễn phí mỗi ngày trên Swappa.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-15.jpg

2. Nhập số IMEI của iPhone

Nhập số IMEI vào trường “ESN/IMEI/MEID” ở gần đầu cửa sổ.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-16.jpg

3. Nhấp vào Check ESN (Kiểm tra ESN)

Tác vụ này nằm bên phải trường dữ liệu. Số IMEI của iPhone sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu iPhone bị thất lạc hoặc mất cắp trên Swappa.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-15-Version-2.jpg

4. Xem phần "Blacklisted" (Danh sách đen) nằm giữa trang

Nếu bạn thấy trạng thái "Not Indicated" (Không được chỉ định) ở đây nghĩa là iPhone này chưa được báo cáo là thất lạc/mất cắp.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-17.jpg

5. Tiếp tục kiểm tra số MEID

Tuy hiếm khi xảy ra nhưng có thể số MEID của iPhone đã được ghi lại thay vì mã IMEI trong quá tình báo cáo thất lạc/mất cắp:
Nhập số MEID vào khung văn bản "ESN/IMEI/MEID".
Nhấp vào Check ESN
Xem kết quả.

Phần 4: Sử dụng Stolen Phone Checker


aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-6-Version-2.jpg

1. Mở Stolen Phone Checker

Truy cập https://stolenphonechecker.org/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Stolen Phone Checker là dịch vụ công cộng được thiết kế nhằm giảm số lượng thiết bị di động bị mất cắp.
Stolen Phone Checker chỉ khả dụng ở Mỹ.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-7-Version-2.jpg

2. Nhấp vào Consumer (Người tiêu dùng)

Tùy chọn này nằm bên trái trang.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-8-Version-2.jpg

3. Nhập số IMEI của iPhone

Nhấp vào khung văn bản bên dưới tiêu đề "Check a Device Here" (Kiểm tra thiết bị ở đây), sau đó nhập số IMEI của iPhone.
Bạn có thể kiểm tra tối đa 5 lần miễn phí mỗi ngày.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-9-Version-2.jpg

4. Tích vào ô "I'm not a robot" và nhấp SUBMIT (Gửi)

Danh sách thông tin về iPhone này sẽ hiện ra, bao gồm việc điện thoại có nằm trong danh sách đen hay không.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-21.jpg

5. Xem thông tin trong phần "Device Status" (Tình trạng thiết bị) ở gần đầu trang

Nếu bạn thấy trạng thái "Not reported lost or stolen" (Không được báo cáo thất lạc hay mất cắp) hiển thị bên phải tiêu đề "Device Status" thì số IMEI này là “sạch”.

aid6648203-v4-728px-Check-if-an-iPhone-Is-Stolen-Step-12.jpg

6. Tiếp tục kiểm tra số MEID

Tuy hiếm khi xảy ra nhưng có thể số MEID của iPhone đã được ghi lại thay vì mã IMEI trong quá tình báo cáo thất lạc/mất cắp:
Nhấp vào Consumer
Nhập số MEID của iPhone.
Tích vào ô "I'm not a robot" và nhấp SUBMIT
Xem kết quả.

Dịch bởi Kênh Sinh Viên
Nguồn: WIKIHOW​
 
Top