Cách chuyển sang câu pasive voice dễ hiểu nhất

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
S + V(es,s) --------> S + am/is/are + V3

S + V2 --------> S + was/were + V3

S + am/is/are/was/were + V(ing)--------> S + am/is/are/was/were + being +V3

S + have/has/had + V3-------> S + have/has/had + been + V3

S + Model verb ---------> S + Model verb + be + V3

Mình thấy tóm gọn như vầy dễ hiểu nên chia sẻ tí, chứ không dám " Múa rìu qua mắt thợ" đâu
tongue.gif

__________________
 
Top