Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều – Một số trường hợp đặc biệt

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Danh từ là một phần quan trọng không thể thiếu trong ngôn ngữ. Trong tiếng Anh có danh từ số ít và danh từ số nhiều. Ngoài cách chuyển theo quy tắc thông thường là thêm “s” vào danh từ để biến từ dạng số ít sang dạng số nhiều, thì còn có những trường hợp ngoại lệ mà không phải ai cũng biết. Sau đây là một số ngoại lệ thông dụng:

1. Danh từ số ít kết thúc bằng “f” hoặc “fe”

Với những danh từ kết thúc bằng “f/ fe”, khi chuyển sang danh từ số nhiều, ta bỏ f/fe và thêm ves. Tuy nhiên có một số trường hợp vẫn giữ nguyên f/fe sau đó thêm s, một số trường hợp thì chấp nhận cả hai cách.

Ví dụ:
• Bỏ f/fe, thêm ves: a knife – knives, one half – two halves, my life – their lives, a wolf – wolves.

• Giữ nguyên, thêm s: one roof – roofs, a cliff – many cliffs, a safe – safes

• Có thể giữ nguyên, cũng có thể bỏ f/fe thêm s: a dwarf – the seven dwarfs/ dwarves, one wharf – a few wharfs/ wharves

2. Những danh từ số nhiều đặc biệt

Những danh từ số nhiều đặc biệt xuất xứ từ tiếng Anh cổ. Bạn hãy học thuộc những từ này bởi chúng được sử dụng rất phổ biến.

• a man – men
• a woman – women
• a person -- people
• a foot – feet
• a goose – geese
• a tooth – teeth
• a child – children
• an ox – oxen (castrated bulls)
• a brother – brethren (in church orders), brothers (in a family)
• a mouse – mice
• a louse – lice
• a die – dice (for playing games)

3. Một cách viết cho danh từ số nhiều và số ít

Có rất nhiều danh từ có dạng số nhiều và số ít giống nhau như:

• a sheep – sheep, a deer – deer, a moose – moose
• a fish – fish (fishes: dùng khi chỉ các loài cá khác nhau )
• a dozen – two dozen roses, a hundred – several hundred men (nhưng có thể nói: dozens of roses, hundreds of people)

4. Danh từ luôn ở dạng số nhiều

Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều, cho dù có kết thúc bằng “s” hay không.

• The police are looking for the robbers.
• I like these pants / jeans / shorts.
• Use either scissors or nail clippers.
• Binoculars are stronger than any glasses.

Một số danh từ khác, kết thúc bằng “s” lại mang một nghĩa khác.

• customs (hải quan)
• guts (sự can đảm)
• quarters (phòng ở)
• clothes (quần áo)
• goods (hàng hóa)
• arms (vũ khí)

5. Danh từ số ít kết thúc bằng “s”

• Một số danh từ kết thúc bằng “s” nhưng lại thường là dạng số ít.

Các loại bệnh tật: measles, rabies.

Các lĩnh vực nghiên cứu: economics, ethics, linguistics, politics, physics, gymnastics.

Các trò chơi: dominoes, darts, cards

Ví dụ: I study mathematics, which is very difficult. Dominoes is my favorite pastime.

• Một số danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau, đều kết thúc bằng chữ s: Barracks, means, headquarters, crossroads

Ví dụ:
• a TV series – many TV series,
• Money is a means to an end.
• Newspapers and TV are means of mass-communication.
• There is one species of humans but many species of cats.

6. Danh từ kết thúc bằng “o”

Với những từ kết thúc bằng “o”, khi chuyển sang danh từ số nhiều ta thêm "s" hoặc "es." Nếu là một nguyên âm đứng trước “o” thì chỉ cần thêm “s”, như:
• Radio-radios, video-videos

Nếu trước “o” là một phụ âm thì không có quy tắc nhất quán:
• Potato-potatoes, hero-heroes

Nhưng ...
• Photo-photos, memo-memos

Những từ kết thúc bằng “y” thường chuyển “y” thành “i” rồi mới thêm “es”
• Cry-cries, fly-flies, party-parties

7. Dấu móc lửng - ’ .

Người ta sử dụng dấu móc lửng với những lý do nhất định. Trong trường hợp biến các danh từ dạng chữ cái từ số ít sang số nhiều thì phải sử dụng dấu móc lửng, như:

• He played for the Oakland A’s.
• I got B's and C's on my report card.

Dấu móc lửng cũng được dùng khi chuyển các danh từ dạng viết tắt, hoặc từ cấu tạo bằng các nhóm từ. Bởi nếu không dùng dấu móc lửng sẽ rất dễ gây nhầm lẫn.

• GA, BU hay SS khi chuyển sang số nhiều cần dùng dấu ’ , vì nếu không trông chúng giống như những từ bình thường, hoặc gây khó hiểu như Gas, Bus và SSs.

Tuy nhiên, với những từ không gây nhầm lẫn thì không cần thiết dùng dấu móc lửng.
• DVDs, CDs, PhDs

8. Danh từ số nhiều mượn từ ngôn ngữ khác

Cũng như những ngôn ngữ khác, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, tiếng Anh cũng vay mượn khá nhiều từ từ các ngôn ngữ khác. Một số mượn từ tiếng Latinh, Hy Lạp cổ, được Anh hóa và có dạng số nhiều kết thúc bằng chữ “s”. Số khác thì có cả hai dạng. Từ gốc được dùng trong ngôn ngữ trang trọng, bởi các chuyên gia, còn những từ được Anh hóa thì được dùng phổ biến hơn. Trong số này, hầu hết được biết đến và sử dụng ở dạng số nhiều nhưng thường lại được coi là dạng số ít và chia động từ ở ngôi thứ 3 số ít nếu ở thì hiện tại đơn.
Ví dụ:

um​

ia​
One bacterium can multiply into millions.Bacteria multiply rapidly.
one datumUse this data for your calculations.
The Internet is the newest medium.The media is everywhere.
Each school should have a curriculum.Curricula.
on
a
a natural phenomenonnatural phenomena
is
es
the oil crisismany life crises
the basis for the hypothesisthe bases of the hypotheses

a​

ae​
the TV antennaTV antennas, insect antennae
sea algasea algae

us​

i​
a circle’s radiusthe circles’ radii
a fungusfungi
an alumnusalumni

ex/ix​

ices​
an indexIndices, indexes
The matrixmatrices
appendixBook appendices, appendixes

o​

i​
graffitograffiti
concertoconcerti
virtuosovirtuosi
Nguồn: vietnamlearning.vn
 
Top