Các mẫu câu hay trong speaking

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Theo như phương pháp của A.J Hoge đã được giới thiệu,để speaking trôi chảy,chúng ta nên học các mẫu câu và cấu trúc thay vì học từng từ riêng lẻ.Khi đó chúng sẽ tạo cho ta một phản xạ nhanh trong 1 tình huống giao tiếp cụ thể mà ta ko cần phải mất thời gian để suy nghĩ.
Thread này sẽ đưa các dạng cấu trúc câu thông dụng trong 1 bối cảnh cụ thể để các bạn tham khảo và sử dụng.
1.Giving your opinions in english

There are many ways to give your opinions when speaking English. The exact English expression you use depends on how strong your opinion is.

Giving your opinion neutrally

"I think…"

"I feel that…"

"In my opinion…"

"As far as I'm concerned…"

"As I see it…"

"In my view…"

"I tend to think that…"

Giving a strong opinion

"I'm absolutely convinced that…"

"I'm sure that…"

"I strongly believe that…"

"I have no doubt that…"

English expressions for asking someone's opinion

"What do you think?"

"What's your view?"

"How do you see the situation?"

Speaking Tip

Try to practise using these expressions, so that your speech sounds more varied!
 
Top