Các loại mệnh đề trong tiếng anh

navy tiin

Thành viên mới
Tham gia
29/6/2012
Bài viết
34
Các loại mệnh đề

1. Mệnh đề độc lập:


Định nghĩa: mệnh đề độc lập là mệnh đề mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Trong một câu, có thể có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập. Chúng được nối với nhau bằng liên từ kết hợp (coordinating conjunction).


Ví dụ:


The country life is quite and the air here is fresh and pure.


Cuộc sống ở miền quê thì yên tĩnh và không khí ở đây thì trong lành.


Câu này có 2 mệnh đề độc lập "The country life is quite" và "the air here is fresh and pure" được nối với nhau bằng liên từ “and”.


- Có thể trong cùng một câu, các mệnh đề độc lập cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.


The class is over, all the pupils go out of the room


Lớp học kết thúc, tất cả học sinh ra khỏi phòng.


2. Mệnh đề phụ thuộc:


Định nghĩa: mệnh đề phụ thuộc là mệnh đề không thể đứng riêng một mình. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính.


Ví dụ:


The girl who works at the café is John’s sister.


(Cô gái làm việc ở quán cà phê là chị của John.)


I remember the house where I was born.


(Tôi vẫn nhớ như in căn nhà nơi tôi được sinh ra.)


She stayed at home because her mother was ill.


(Cô ấy ở nhà vì mẹ cô ấy bệnh.)


Các loại mệnh đề phụ:


Mệnh đề danh từ: Là một mệnh đề dùng giống như một danh từ. Mệnh đề danh từ thường bắt đầu với that, if, whether hoặc một từ dùng để hỏi như what, when, where, how.
Ví dụ:


When the summit meeting will be held has not been decided.


(Thời điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh đã được quyết định)


We know that the astronauts were very tired after their long trip.


(Chúng tôi biết rằng nhà du hành vũ trụ đã rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài)


Mệnh đề trạng từ: Là mệnh đề làm chức năng của một trạng từ,
Ví dụ:


She dresses like that so that everyone will notice her


(Cô ấy mặc như vậy là để mọi người chú ý đến cô ấy.)


I am telling you this for fear that you should make a mistake.


(Tôi nói với anh điều này vì tôi sợ rằng bạn sẽ mắc sai lầm.)


He sold the car because it was too small


(Anh ta đã bán chiếc xe vì nó nhỏ quá.)


Mệnh đề quan hệ (tính từ): Là mệnh đề có chức năng của một tính từ.
Ví dụ:


This is the bicycle that I would like to buy.


(Đây là chiếc xe đạp mà tôi muốn mua.)


The man whom I saw yesterday is John.


(Cái người mà tôi gặp hôm qua chính là John.)
 
Top