Các dạng so sánh trong tiếng Anh

Nga Aloha

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/7/2015
Bài viết
37
1. Equality(So sánh bằng)
S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun
Ex:
+She is as stupid as I/me
+This boy is as tall as that one
(Không lặp lại từ đã dùng ở chủ ngữ)
Population of Ho Chi Minh city isn't as much as that of Bangkok.

2. Comparative(So sánh hơn)
Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun
Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun
Ex:
She is taller than I/me
This boy is more intelligent than that one.
Dạng khác:S + V + less + adj + than + N/pronoun.(ít hơn)

3. Superlative(So sánh nhất)
Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun
Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.
Ex:
She is the tallest girl in the village.
He is the most gellant boy in class.
Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)
Chú ý:
a.Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất.(ex:hot-->hotter/hottest) :
Ví dụ: hot –> hotter;
fat –> fatter;
thin –> thinner;
fit –> fitter
b.Những tính từ có hai vần,kết
thúc bằng chữ "y" thì đổi "y" thành "i" rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất(ex:happy-->happier/happiest)
c.Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng "le","et","ow","er"vẫn xem là tính từ ngắn :
quiet –> quieter ;
clever –> cleverer;
simple –> simpler;
narrow –> narrower

4. Các tính từ so sánh bất quy tắc thì học thuộc lòng
good / better / the best
bad / worse / the worst
many(much) / more / the most
little / less / the least
far / farther(further) / the farthest (the furthest)
 
Bạn ơi, có thể chỉnh lại kiểu chữ và màu sắc khác nhau để dễ theo dõi hơn được chứ :)
 
cảm ơn bạn. tớ mới tham gia nên chưa biết nhiều. bài đăng sau sẽ chú ý hơn đến thẩm mỹ, hehe
 
;) umh, bài viết nổi bật và bố cục đẹp sẽ dễ thu hút người đọc hơn mà. Bạn có thể vào chỉnh sửa để chỉnh lại bài viết đấy:)
 
Quay lại
Top