Các dạng so sánh đặc biệt trong đề thi Toeic

englishcamp

Thành viên
Tham gia
11/10/2017
Bài viết
0
Các dạng so sánh đặc biệt trong đề thi Toeic


Bài thi Toeic phần đọc thường có những mẫu câu hay cấu trúc thường gặp, và người học dựa vào đó ôn luyện thật tốt để có kết quả cao. Trong đó, có khá nhiều bạn bị vướng ở các dạng cấu trúc so sánh đặc biệt của đề thi và bị mất điểm ở phần này. Vậy hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để có thể khắc phục điểm yếu này nhé!


vR6QFN5c5vGoQ4G-4UnZA-WWdRHLSLGrg5I19rkNlIZqqoGfCPPjT4zeVY6u6ACPw0kHIWn5enhug3B2uxcYi6TNWsEsjs89UYpfMNnbX_dLWGp11Kw5_aXyRj9J_uH5Mdb3IHw


 1. Cấu trúc so sánh kép “... càng ngày càng…”
 • Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er

Ví dụ:

 • My sister is taller and taller. ( Em gái tôi càng ngày càng cao)

 • He works harder and harder. (Anh ấy làm việc càng ngày càng chăm chỉ)
 • Đối với tính từ dài và trạng từ dài
More and more + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

 • The film is more and more interesting (Bộ phim càng ngày càng thú vị)

 • He ran more and more slowly at the end of race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ở phần cuối cuộc đua).

 1. Cấu trúc so sánh kép “ càng… càng…”
 • Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn
The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the S-adj-er/ S-adv-er + S +V

MY67StMxEMquBDYAXP-OEIObbDPEG7GJX123IRdOs6wDaJB3eBHg1c6sJG9RSRrdtU68m83QC5v6LrkCIf2DWONmK6_vmKSUdwda-WwERmoRfx6QBceWdm4Ybdca2xrmLGmA_nI


Ví dụ:

 • The cooler it is, the better i feel. (Trời càng mát mẻ, tôi càng thấy dễ chịu)

 • The harder he works, the higher salary he gets.
 • Đối với tính từ dài và trạng từ dài
The + more + L-adj/ L-adv +S + V, the + more + L-adj/ L-adv +S + V.

Ví dụ:

 • The more carefully he studies, the more confident he feels. ( Anh ấy càng họ cẩn thận, anh ấy càng thấy tự tin)

 1. Cấu trúc so sánh bội (gấp bao nhiêu lần)

Số lần ( half/ twice/ three times/ …) + many/much/adj/adv + as + O/ N/ Pronoun

Ví dụ:

 • She works twice as hard as me. (Cô ấy làm việc chăm chỉ gấp 2 lần tôi)

 • This road is three times as long as that one. (Con đường này dài gấp 3 lần con đường kia).

Với một số dạng cấu trúc so sánh đặc biệt trong đề thi Toeic mà English Camp chia sẻ trên đây, các bạn chắc hẳn sẽ nắm chắc hơn kiến thức về phần này. Hãy ôn tập thật kỹ và sẵn sàng cho kỳ thi nhé. Chúc bạn thành công!
 
Quay lại
Top