Ca từ - từ trái tim

ly_ly

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/8/2010
Bài viết
214
Tình yêu luôn là đề tài được các nhạc sỹ thổi hồn vào trong các tác phẩm của mình.
Hãy lắng nghe và cùng cảm nhận bạn nhé

Sorry seems to be the hardest word...
Dường như xin lỗi là từ khó nói nhất

Hard to say I am sorry
Thật là khó để tôi nói lời xin lỗi bạn

Please forgive me
Xin hãy tha lỗi cho tôi

Nothing is important to me. I knew my loss.
Trong tôi chẳng còn thứ gì quan trọng nữa. Tôi chỉ biết rằng đã mất bạn

Hello, is me you are looking for?
Xin chào, có phải tôi là người em đang chờ đợi không?

I touch you I feel happy inside. It is such a feeling that my love. I can not hide, I can not hide...
Khi tôi nắm lấy tay bạn, sâu thẳm trong tôi trái tim hạnh phúc. Đó là tình yêu tôi dành cho bạn. Tôi không thể giấu được, không thể giấu được...

No matter what I do, no matter where I do. I will be thinking of you...
Cho dù tôi làm gì, cho dù tôi ở đâu, tôi vẫn sẽ nhớ đến bạn

Every thing I do...do it for you...
Tất cả những điều tôi làm đều dành cho em

One thing will be alway be true, I will never stop loving you...
Một điều sẽ luôn là sự thật. Tôi sẽ không bao giờ hết yêu mến bạn..

:KSV@03::KSV@12:
 
Top