Bring, Take or Fetch?

Sasaki Moriko

"Nếu bắt xe ôm chỉ mất mười nghìn mà."
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/9/2017
Bài viết
1.529
22814032_873036946207471_8871799794733739605_n.jpg


BRING, TAKE OR FETCH

BRING, TAKE HAY FETCH?

“Bring”, “take”, “fetch” đều mang nghĩa “lấy”. Hãy cùng TOPICA Native tìm sự khác biệt của 03 động từ này qua ví dụ sau đây để không còn lúng túng khi sử dụng các từ nhé.

22853134_873036949540804_8699146050561443858_n.jpg


Choose the correct answer to complete the sentence:

“He ______ an umbrella to me.”

A. Brough
B. Taken
C. Fetched
D. Bring up

22789135_873036952874137_1800625289227624_n.jpg


“Bring” - Mang một vật, người từ một khoảng cách xa đến gần người nói hơn.

Example:

“Did Laura bring you anything for your birthday?”

=> Laura đã mang cho bạn thứ gì vào sinh nhật của bạn?
22815396_873037032874129_143405681344810531_n.jpg


“Take” - Mang một vật, người từ vị trí gần người nói ra xa phía người nói.

Example:

“I can take you to the station tomorrow.”

=> Tôi có thể đưa bạn đến ga vào ngày mai.

22894354_873037036207462_3624488673288118732_n.jpg


“Fetch” - Đi đến một nơi khác lấy vật hoặc người trở về với người nói.

Example:

“I’d better go and fetch my mother from the station.”

=> Tôi muốn đi và đón mẹ của tôi ở nhà ga.

Bây giờ các bạn đã hiểu cách sử dụng Bring, Take Fetch chưa?


 
Top