Borrow và Lend

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Cấu trúc như sau:
to borrow something from somebody
to lend something to somebody
to lend somebody something

1. Borrow giống như Take: (bạn mượn cái gì từ ai).
Ví dụ: Can I borrow your bicycle? Tôi mượn xe đạp của anh được chứ?
I borrowed a pound from my brother. Tôi mượn anh tôi một pound.

2. Lend giống như Give (bạn đem vật gì cho người nào mượn hoặc bạn cho người nào mượn vật gì).
Ví dụ: Lend me your comb for a minute, will you? Vui lòng cho tôi mượn cái lược của bạn nhé?
 
Top