Bộ câu hỏi ôn thi môn thị trường chứng khoán

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bộ câu hỏi gồm 90 câu trắc nghiệm
1.Thị trường liên ngân hàng là một bộ phận của:

A. Thị trường tiền tệ
B. Thị trường vốn
C. Thị trường vay nợ dài hạn
D. Thị trường chứng khoán
E. Không đáp án nào đúng

2.Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường :

A. Hoạt động liên tục
B. Được kích hoạt khi có một tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng.
C. Hoạt động không liên tục.
D. B và C
E. A, B và C

3.Thị trường vốn:

A. Bao gồm cả thị trường chứng khoán
B. Bao gồm cả thị trường ngoại hối
C. Bao gồm cả thị trường vay nợ dài hạn
D. A và B
E. A và C

4.Thị trường chứng khoán về cơ bản là thị trường

A. Hoạt động liên tục
B. Hoạt động theo yêu cầu của các nhà đầu tư
C. Hoạt động không liên tục
D. Hoạt động theo chu kỳ kinh doanh của các công ty chứng khoán
E. Tất cả các đáp án trên

5.Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:

A. Thị trường tài chính
B. Thị trường liên ngân hàng
C. Thị trường vốn
D. Thị trường vay nợ dài hạn
E. Thị trường tiền tệ
...........
Các bạn có thể xem tài liệu tại file bên dưới
ST
 

Đính kèm

  • LL543677.doc
    186 KB · Lượt xem: 423
Quay lại
Top