100 câu trắc nghiệm chứng khoán

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu 1: Nếu có một nhà đầu tư dang tìm kiếm cơ hội đầu tư một khoản vốn lớn vào lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư này sẵn sàng chấp nhận rủi ro với mục tiêu gia tăng quy mô vốn trong tương lai. Vậy nhà đầu tư này nên lựa chọn loại chứng khoán nào sau đây:

A. Cổ phiếu phổ thông ( Common stock).
B. Cổ phiếu thu nhập (income stock).
C. Cổ phiếu có chất lượng tốt (blue chip stock).
D. Cổ phiếu tăng trưởng ( growth stock).

Câu 2: Trong một cuộc họp thường niên của đại hội đồng cổ đông tại một công ty cổ phần có 9 ứng cử viên vào hội đồng quản trị, một nhà đầu tư đang nắm giữ 1000 cổ phần tại công ty này có thể bỏ tối đa cho mỗi ứng cử viên bao nhiêu phiếu theo phương thức bỏ phiếu cộng dồn.
A. 1000
B. 0
C. 4000
D. 9000

Câu 3: Một công ty phát hành và đang lưu hành một loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức (non-cumulative preferred stock), cố tức được trả mỗi năm là 1000đ cho mỗi cổ phần. Nếu vào năm trước đó công ty không có khả năng chi trả cổ tức thì vào năm hiện tại các cổ đông nắm giữ cổ phiếu này sẽ nhận được cổ tức cho mỗi cổ phần này là :
A. 1000đ
B. 2000đ
C. 3000đ
D. 4000đ
ST
 

Đính kèm

  • 100 cau TN.doc
    104,5 KB · Lượt xem: 390
×
Quay lại
Top