Believe - Niềm tin

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010


Believe

Even when the thunder and storm begins
I'll be standing stong like a tree in the wind
Nothing is gonna move this mountain or change my direction
I'm falling off the sky and I'm all alone
The courage that's inside is gonna break my fall
Nothing is gonna dim my light within
But if I keep going on it will never be impossible
Not today.


Cause I got something to believe in
As long as I'm breathing
There is not a limit to what I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe
And I believe in me.

Even when the world tries to pull me down
Tell me that I can't... try to turn me around
I wont let them put my fire out
But if I keep going on it will never be impossible
Not today

Cause I got something to believe in
As long as I'm breathing
There is not a limit to what I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe
And I believe in me

I can do it all, open every door
Turn unthinkable to reality
You see I can do it all and more

Believing as long as I'm breathing
There is no limit to what I can dream
Believing mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe
And I believe in me.


Niềm Tin

Dù cho sấm sét bão bùng đang bắt đầu kéo tới
Tôi sẽ vẫn vững vàng như cây trong cơn gió lốc
Không gì có thể lay chuyển nổi một ngọn núi hay làm lung lạc ý chí của tôi
Tôi đang rơi xuống từ trên trời cao và tôi hoàn toàn đơn độc
Sự can đảm sẽ đưa tôi vượt qua mọi vấp ngã
Những chuyện tầm thường sẽ làm lu mờ ánh hào quang trong tôi
Nhưng nếu tôi tiếp tục cố gắng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra
Không phải ngày hôm nay

Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng
Chừng nào tôi còn đang thở
Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới
Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng
Mục tiêu là tiếp tục vươn lên
Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin
Và tôi tin vào chính mình…

Cho dù cả thế giới cố làm cho tôi nhụt chí
Hãy cho tôi biết rằng tôi không thể cố đưa mình vào vòng luẩn quẩn

Tôi sẽ không để cho họ lấy đi sự nhiệt huyết trong tôi
Và nếu tôi vẫn tiếp tục cố gắng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra
Không phải ngày hôm nay

Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng
Chừng nào tôi còn đang thở
Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới
Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng
Mục tiêu là tiếp tục vươn lên
Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin
Và tôi tin vào chính mình…

Tôi có thể làm tất cả mọi việc, mở mọi cánh cửa
Biến những điều không tưởng thành sự thật
Hãy xem tôi có thể làm tất cả và nhiều hơn thế

Tôi vẫn luôn giữ vũng niềm tin chừng nào tôi còn đang thở
Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới
Tôi vẫn luôn giữ vũng niềm tin mục tiêu là tiếp tục vươn lên
Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin
Và tôi tin vào chính mình…
 
Top