[Lyrics] Believing - Dima Bilian

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Believing

Even when the thunder and storm begins
I'll be standing strong like a tree in the wind
Nothing is gonna move this mountain or change my direction
I'm falling off the sky and I'm all alone
The courage that's inside is gonna break my fall
Nothing is gonna dim my light within

But if I keep going on it will never be impossible
Not today.

Cause I got something to believe in
As long as I'm breathing
There is not a limit to what I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe

And I believe in me.

Even when the world tries to pull me down
Tell me that I can't... try to turn me around

I wont let them put my fire out
But if I keep going on it will never be impossible
Not today

Cause I got something to believe in

As long as I'm breathing
There is not a limit to what I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe
And I believe in me

I can do it all, open every door
Turn unthinkable to reality

You see I can do it all and more

Believing as long as I'm breathing
There is no limit to what I can dream
Believing mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I just believe
And I believe in me.
Ngay cả khi sấm sét và bão tố nổi lên

Tôi vẫn sẽ đứng vững như một cái cây trong gió
Không thứ gì có thể chuyển dời ngọn núi này cũng như thay đổi con đường mà tôi đã chọn
Tôi muốn vươn tới bầu trời và chỉ một mình tôi mà thôi
Sự dũng cảm sẽ xua tan mùa thu trong tôi
Không gì có thể làm lu mờ ánh sáng trong tâm hồn tôi
Nếu tôi cứ giữ mọi thứ như thế, điều đố sẽ không bao giờ xảy ra
Không phải ngày hôm nay

Bởi vì tôi có niềm tin

Cho đến khi nào tôi còn thở
Không có một giới hạn nào cho những giấc mơ của tôi
Bởi tôi tin
Sứ mệnh là phải giữ lấy nó
Không gì có thể ngăn cản tôi dừng lại nếu tôi có niềm tin
Và tôi tin vào chính mình

Ngay cả khi cuộc đời cố xô tôi xuống
Nói với tôi rằng tôi không thể tìm lại bản thân


Tôi sẽ không để điều đó dập tắt ngọn lửa trong tôi
Nếu tôi cứ giữ mọi thứ như thế, điều đố sẽ không bao giờ xảy ra
Không phải ngày hôm nay

Bởi vì tôi có niềm tin
Cho đến khi nào tôi còn thở
Không có một giới hạn nào cho những giấc mơ của tôi
Bởi tôi tin
Sứ mệnh là phải giữ lấy nó

Không gì có thể ngăn cản tôi dừng lại nếu tôi có niềm tin
Và tôi tin vào chính mình

Tôi có thể làm mọi thứ, mở ra mọi chân trời mới
Thực tại có thể thay đổi một cách diệu kì
Bạn sẽ nhận ra rằng tôi có thể làm nhiều hơn thế

Luôn tin tưởng cho đến chừng nào tôi còn thở
Không có một giới hạn nào cho giấc mơ của tôi
Sứ mệnh là hãy giữ lấy niềm tin của chính mình

Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi tin tưởng
Và tôi luôn tin vào chính mình 
×
Top Bottom