BANG BANG (Vietsub) Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.120
BANG BANGJessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/276860396806918/

(The lyrics are not especially for children - Ca từ không dành cho trẻ em)

She got a body like an hour glass
Ả có tấm thân như đồng hồ cát
But I can give it to you all the time
Nhưng em dâng nó cho anh trọn thời gian
She got a booty like a Cadillac
Trời cho ả mông má dữ như Chiến Xa
But I can send you into overdrive
Nhưng em để anh cầm tài xả hết ga
You've been waiting for that
Anh đã đang mong đợi
Step on up swing your bat
Hãy bước tới vung thiết bảng
See anybody could be bad to you,
Thấy không, bất kỳ ai có lẽ xử anh tệ bạc
You need a good girl to blow your mind
Anh cần gái ngoan thổi bừng sáng tâm can
Bang bang into the room
Băng băng vào thẳng phòng the
(I know ya want it)
(Em biết anh ao ước)
Bang bang all over you [all over = what you would expect of the person mentioned]
Bằng bằng đợi anh nhé
(I'll let ya have it)
(Em sẽ để anh có được)
Wait a minute lemme take you there
Chờ tí nhé, để em đưa anh tới nhe
Wait a minute till ya…
Chờ tí mãi khi anh…
Bang bang there goes your heart
Bình bình tim anh đập xôn xao
(I know ya want it)
(Em biết anh ao ước)
Back, back seat of my car
Ban, ban thẳng vào ghế sau
(I'll let ya have it)
(Em sẽ để anh có được)
Wait a minute lemme take you there
Đợi chút nào, để em đưa anh tới mau
Wait a minute till ya…
Chờ chút cho đến khi anh…
She might've let you hold her hand in school
Ả đã để cho anh nắm tay ở trường
But I'm a show you how to graduate
Nhưng em chỉ cho anh đường tốt nghiệp
No, I don't need to hear you talk the talk
Không nhất thiết cho anh nói cuội nói nhăng
Just come and show me what your momma gave
Chỉ đến cho em xem cái mẹ anh tặng
I heard you've got a very big mouth but don't say a thing
Em còn nghe cưng to mồm lớn tiếng, nhưng sao chẳng nói chẳng rằng
See anybody could be bad to you,
Thấy không, bất kỳ ai có lẽ xử anh tệ bạc
You need a good girl to blow your mind
Anh cần gái ngoan thổi bừng sáng tâm can
Bang bang into the room
Băng băng vào thẳng phòng the
(I know ya want it)
(Em biết anh ao ước)
Bang bang all over you
Bằng bằng đợi anh nhé
(I'll let ya have it)
(Em sẽ để anh có được)
Wait a minute lemme take you there
Chờ tí nhé, để em đưa anh tới nhe
Wait a minute till ya…
Chờ tí mãi khi anh…
Bang bang there goes your heart
Bình bình tim anh đập xôn xao
(I know ya want it)
(Em biết anh ao ước)
Back, back seat of my car
Ban, ban thẳng vào ghế sau
(I'll let ya have it)
(Em sẽ để anh có được)
Wait a minute lemme take you there
Đợi chút nào, để em đưa anh tới mau
Wait a minute till ya…
Chờ chút cho đến khi anh…
.............................................

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top