1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  BANG BANG (Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj) Lời Dịch Anh Việt

  BANG BANG
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj


  She got a body like an hour glass
  Ả có tấm thân như đồng hồ cát
  But I can give it to you all the time
  Nhưng em dâng nó cho anh trọn thời gian
  She got a booty like a Cadillac
  Trời cho ả mông má dữ như Chiến Xa
  But I can send you into overdrive
  Nhưng em để anh cầm tài xả hết ga

  You've been waiting for that
  Anh đã đang mong đợi
  Step on up swing your bat
  Hãy bước tới vung thiết bảng
  See anybody could be bad to you,
  Thấy không, bất kỳ ai có lẽ xử anh tệ bạc
  You need a good girl to blow your mind
  Anh cần gái ngoan thổi bừng sáng tâm can

  Bang bang into the room (I know ya want it)
  Băng băng vào thẳng phòng the (Em biết anh ao ước)
  Bang bang all over you (I'll let ya have it) [all over = what you would expect of the person mentioned]
  Bằng bằng đợi anh nhé (Em sẽ để anh có được)
  Wait a minute lemme take you there
  Chờ tí nhé, để em đưa anh tới nhe
  Wait a minute till ya…
  Chờ tí mãi khi anh…
  Bang bang there goes your heart (I know ya want it)
  Bình bình tim anh đập xôn xao (Em biết anh ao ước)
  Back, back seat of my car (I'll let ya have it)
  Ban, ban thẳng vào ghế sau (Em sẽ để anh có được)
  Wait a minute lemme take you there
  Đợi chút nào, để em đưa anh tới mau
  Wait a minute till ya…
  Chờ chút cho đến khi anh…

  She might've let you hold her hand in school
  Ả đã để cho anh nắm tay ở trường
  But I'm a show you how to graduate
  Nhưng em chỉ cho anh đường tốt nghiệp
  No, I don't need to hear you talk the talk
  Không nhất thiết cho anh nói cuội nói nhăng
  Just come and show me what your momma gave
  Chỉ đến cho em xem cái mẹ anh tặng

  I heard you've got a very big mouth but don't say a thing
  Em còn nghe cưng to mồm lớn tiếng, nhưng sao chẳng nói chẳng rằng
  See anybody could be bad to you,
  Thấy không, bất kỳ ai có lẽ xử anh tệ bạc
  You need a good girl to blow your mind
  Anh cần gái ngoan thổi bừng sáng tâm can

  Bang bang into the room (I know ya want it)
  Băng băng vào thẳng phòng the (Em biết anh ao ước)
  Bang bang all over you (I'll let ya have it)
  Bằng bằng đợi anh nhé (Em sẽ để anh có được)
  Wait a minute lemme take you there
  Chờ tí nhé, để em đưa anh tới nhe
  Wait a minute till ya…
  Chờ tí mãi khi anh…

  Bang bang there goes your heart (I know ya want it)
  Bình bình tim anh đập xôn xao (Em biết anh ao ước)
  Back, back seat of my car (I'll let ya have it)
  Ban, ban thẳng vào ghế sau (Em sẽ để anh có được)
  Wait a minute lemme take you there
  Đợi chút nào, để em đưa anh tới mau
  Wait a minute till ya…
  Chờ chút cho đến khi anh…

  It's Myx Moscato
  Quả rượu ngon hảo hạng
  It's frizz in a bottle
  Sóng sánh trong chai vang
  It's Nicki full throttle
  Kìa Nữ Kiều chơi hết hàng
  It's oh, oh.
  Ôi chao!
  Swimming in the grotto
  Nào ta bơi trong hồ
  We winning in the lotto
  Tụi mình cùng trúng số
  We dipping in the pot of blue foam
  Ta đắm mình trong bồn bọt xanh lơ
  Kitten so good
  ‘Mèo con’ thật mướt
  It's drippin' on wood
  Đẫm ướt trên ‘cây’
  Get a ride in the engine that could go
  Cưỡi vắt vẻo trên cổ máy cuồng quay
  Go, Batman Robin it
  Chạy, Người Dơi đoạt lấy nó
  Bang, bang, cocking it
  Bằng bằng, hãy bóp cò
  Queen Nicki dominant, prominent
  Nữ Hoàng Kiều trị vì vang tiếng
  It's me, Jessie, and Ari
  Thêm em Giáng Son , Ánh Nguyệt
  If they test me they sorry
  Nếu chàng thử em, chàng sẽ tiếc
  Ride his uh like a Harley
  Cưỡi lên chàng, một chiếc xe Mỹ
  Then pull off in this Ferrari
  Bung hết hàng trên cổ xe Ý
  If he hangin' we bangin'
  Nếu chàng nhịn lại, ta sấn tới
  Phone rangin', he slangin'
  Chuông reo vang, chàng than trời!
  It ain't karaoke night but get the mic 'cause I'm singing
  Đêm nay chẳng hát với hò, nhưng để ‘gậy hát’ em cầm cho

  B to da' A to da' N to da' G to da' uh
  B đến A đến N đến G thành BANG
  B to da' A to da' N to da' G to da' hey
  B tới A tới N tới G cũng là BANG
  See anybody could be bad to you,
  Thấy không, bất kỳ ai có lẽ xử anh tệ bạc
  You need a good girl to blow your mind
  Anh cần gái ngoan thổi bừng sáng tâm can

  Yo, I said
  Dô hãy hát
  BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG, BANG

  Bang bang there goes your heart (I know ya want it)
  Bình bình tim anh đập xôn xao (Em biết anh ao ước)
  Back, back seat of my car (I'll let ya have it)
  Ban, ban thẳng vào ghế sau (Em sẽ để anh có được)
  Wait a minute lemme take you there
  Đợi chút nào, để em đưa anh tới mau
  Wait a minute till ya
  Chờ chút cho đến khi anh

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP