Bài thi TOEIC mới

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
Bài thi TOEIC mới

Sau một thời gian nghiên cứu, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã thiết kế lại bài thi TOEIC. Bài thi TOEIC mới vẫn mang các đặc trưng của bài thi TOEIC cũ với thời gian thi, hình thức tổ chức thi và mức độ khó của đề thi không thay đổi. Thang điểm của bài thi TOEIC mới vẫn giữ nguyên và điểm số của hai bài thi TOEIC cũ và mới hoàn toàn tương thích nhau.

Điểm mới của bài thi TOEIC?


Một trong những sứ mệnh quan trọng hàng đầu của ETS là luôn luôn đảm bảo chất lượng các chương trình kiểm tra của mình bằng cách cập nhật nội dung để duy trì tính khách quan, chính xác và hiệu quả của bài thi. Bài thi TOEIC mới phản ánh kỳ vọng vươn tới sự hoàn thiện trong quá trình xây dựng các chương trình đánh giá giáo dục của chúng tôi.

Việc đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bài thi TOEIC mới được cải tiến bằng hệ thống câu hỏi phản ánh các ngữ cảnh cụ thể trong môi trường làm việc quốc tế hiện đại. Không phải tất cả các câu hỏi đều thay đổi, trong một số tình huống, thí sinh có cơ hội chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với ngữ cảnh;,nói một cách khác, bài thi sẽ đánh giá tốt hơn phản ứng của thí sinh trong ngữ cảnh cụ thể tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, ETS tiếp tục duy trì tính chính xác và chất lượng của chương trình TOEIC nguyên bản. Thang điểm TOEIC vẫn không thay đổi (từ 5 đến 495 điểm cho mỗi phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu). Mức độ khó của bài thi TOEIC vẫn được giữ nguyên. Nhiều loại câu hỏi cũng không thay đổi.

Điểm khác biệt của bài thi TOEIC mới?


Phần nghe hiểu có 4 sự thay đổi chính:

· Giảm số câu hỏi hình ảnh trong phần 1

· Câu hỏi không chỉ được viết mà còn được đọc qua băng casset trong phần 3 (Hội thoại) và phần 4 (Cuộc nói chuyện ngắn)

· Thay các câu hỏi riêng lẻ bằng nhóm các câu hỏi trong phần 3 (Hội thoại ngắn)

· Sử dụng giọng đọc tiếng Anh với các ngữ âm khác nhau, như: Anh - Mỹ, Anh – Anh, Anh – Canada và Anh – Úc.

Phần nghe hiểu có 3 sự thay đổi chính:

· Lược bỏ các câu hỏi của phần 6 (Tìm lỗi trong câu)

· Thêm loại câu hỏi Hoàn thành đoạn văn (Phần 6)

· Gộp nhóm câu hỏi đọc hiểu dựa trên 2 đoạn văn có chủ đề liên quan (Phần 7)

Ngoài ra, còn có thêm một sự thay đổi khác nữa về ngữ âm trong phần nghe hiểu. Sẽ có một số ví dụ về giọng Anh - Mỹ (Bắc Mỹ), giọng Anh – Canada, giọng Anh – Anh và giọng Anh – Úc. Những ngữ âm này xuất hiện không đáng kể nhưng chúng phản ánh những kiểu giọng tiếng Anh khác nhau đã được đào tạo và sử dung trong môi trường làm việc quốc tế. Với những thay đổi này, giá trị của TOEIC ngày càng được củng cố với vai trò là một Chương trình đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế.

So sánh TOEIC và TOEIC mới:

Comparison between TOEIC and new TOEIC:

RC0.4161607_1_1.jpg


Công cụ đánh giá chính xác tiếng Anh trong môi trường kinh doanh

Bài thi TOEIC mới phản ánh các phong cách tiếng Anh trong môi trường kinh doanh toàn cầu và chú trọng đến các ngữ cảnh ngôn ngữ cụ thể. Chính vì vậy đòi hỏi người học phải có phương pháp tổng hợp và khả năng nhận biết, tích hợp thông tin.

Bài thi TOEIC mới vẫn giữ nguyên:

Những thông số cơ bản nhất vẫn không thay đổi:

· Thời gian thi: 2 giờ

o Nghe hiểu: 45 phút

o Đọc hiểu: 75 phút

· Số lượng câu hỏi: 200 câu

o Nghe hiểu: 100 câu

o Đọc hiểu: 100 câu

· Thí sinh sử dụng giấy và bút chỉ để làm bài

· Mức độ khó của bài thi TOEIC không đổi

· Thang điểm TOEIC vẫn giữ nguyên
 

thunguyentx04

Thành viên mới
Tham gia
9/3/2011
Bài viết
2
cứu nguy khẩn cấp

:KSV@10:hix hix ,,,các bạn hướng dẫn tớ down đề thi toeic đi,,,cứu nguy với,,,đầu tháng 4 này tớ thi rùi mà làm bài ko có khả wan lắm...bùn quá cơ,,,hixhixxx...
Bài thi TOEIC mới

Sau một thời gian nghiên cứu, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã thiết kế lại bài thi TOEIC. Bài thi TOEIC mới vẫn mang các đặc trưng của bài thi TOEIC cũ với thời gian thi, hình thức tổ chức thi và mức độ khó của đề thi không thay đổi. Thang điểm của bài thi TOEIC mới vẫn giữ nguyên và điểm số của hai bài thi TOEIC cũ và mới hoàn toàn tương thích nhau.

Điểm mới của bài thi TOEIC?


Một trong những sứ mệnh quan trọng hàng đầu của ETS là luôn luôn đảm bảo chất lượng các chương trình kiểm tra của mình bằng cách cập nhật nội dung để duy trì tính khách quan, chính xác và hiệu quả của bài thi. Bài thi TOEIC mới phản ánh kỳ vọng vươn tới sự hoàn thiện trong quá trình xây dựng các chương trình đánh giá giáo dục của chúng tôi.

Việc đánh giá khả năng ngôn ngữ trong bài thi TOEIC mới được cải tiến bằng hệ thống câu hỏi phản ánh các ngữ cảnh cụ thể trong môi trường làm việc quốc tế hiện đại. Không phải tất cả các câu hỏi đều thay đổi, trong một số tình huống, thí sinh có cơ hội chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với ngữ cảnh;,nói một cách khác, bài thi sẽ đánh giá tốt hơn phản ứng của thí sinh trong ngữ cảnh cụ thể tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, ETS tiếp tục duy trì tính chính xác và chất lượng của chương trình TOEIC nguyên bản. Thang điểm TOEIC vẫn không thay đổi (từ 5 đến 495 điểm cho mỗi phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu). Mức độ khó của bài thi TOEIC vẫn được giữ nguyên. Nhiều loại câu hỏi cũng không thay đổi.

Điểm khác biệt của bài thi TOEIC mới?


Phần nghe hiểu có 4 sự thay đổi chính:

· Giảm số câu hỏi hình ảnh trong phần 1

· Câu hỏi không chỉ được viết mà còn được đọc qua băng casset trong phần 3 (Hội thoại) và phần 4 (Cuộc nói chuyện ngắn)

· Thay các câu hỏi riêng lẻ bằng nhóm các câu hỏi trong phần 3 (Hội thoại ngắn)

· Sử dụng giọng đọc tiếng Anh với các ngữ âm khác nhau, như: Anh - Mỹ, Anh – Anh, Anh – Canada và Anh – Úc.

Phần nghe hiểu có 3 sự thay đổi chính:

· Lược bỏ các câu hỏi của phần 6 (Tìm lỗi trong câu)

· Thêm loại câu hỏi Hoàn thành đoạn văn (Phần 6)

· Gộp nhóm câu hỏi đọc hiểu dựa trên 2 đoạn văn có chủ đề liên quan (Phần 7)

Ngoài ra, còn có thêm một sự thay đổi khác nữa về ngữ âm trong phần nghe hiểu. Sẽ có một số ví dụ về giọng Anh - Mỹ (Bắc Mỹ), giọng Anh – Canada, giọng Anh – Anh và giọng Anh – Úc. Những ngữ âm này xuất hiện không đáng kể nhưng chúng phản ánh những kiểu giọng tiếng Anh khác nhau đã được đào tạo và sử dung trong môi trường làm việc quốc tế. Với những thay đổi này, giá trị của TOEIC ngày càng được củng cố với vai trò là một Chương trình đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế.

So sánh TOEIC và TOEIC mới:

Comparison between TOEIC and new TOEIC:

RC0.4161607_1_1.jpg


Công cụ đánh giá chính xác tiếng Anh trong môi trường kinh doanh

Bài thi TOEIC mới phản ánh các phong cách tiếng Anh trong môi trường kinh doanh toàn cầu và chú trọng đến các ngữ cảnh ngôn ngữ cụ thể. Chính vì vậy đòi hỏi người học phải có phương pháp tổng hợp và khả năng nhận biết, tích hợp thông tin.

Bài thi TOEIC mới vẫn giữ nguyên:

Những thông số cơ bản nhất vẫn không thay đổi:

· Thời gian thi: 2 giờ

o Nghe hiểu: 45 phút

o Đọc hiểu: 75 phút

· Số lượng câu hỏi: 200 câu

o Nghe hiểu: 100 câu

o Đọc hiểu: 100 câu

· Thí sinh sử dụng giấy và bút chỉ để làm bài

· Mức độ khó của bài thi TOEIC không đổi

· Thang điểm TOEIC vẫn giữ nguyên
 
Top